BiH za godinu dana napravila najveći korak ka EU

 Iako je prošlo više od godinu dana od objavljivanja 14 preporuka Evropske komisije na putu BiH ka kandidaturi za članstvo u EU, bh. vlasti su do sada u potpunosti ispunile relativno malo uslova.

Međutim, u proteklih godinu dana ostvaren je najveći napredak u odnosu na proteklu deceniju, jer je konačno počelo rješavanje nekih od ključnih problema koji su godinama bili neriješeni. Iako se o rokovima niko ne želi definitivno izjašnjavati, ako se nastavi ovim tempom angažman EU i Delegacije EU u BiH, moglo bi se očekivati da u narednih godinu do dvije budu ispunjeni preostali uslovi, nakon čega se može očekivati i formalno prihvatanje kandidatskog statusa za BiH.

Kakvo će biti mišljenje Evropske komisije, saznaće se uskoro, koja danas treba da predstavi investicioni paket za zapadni Balkan vrijedan devet milijardi evra, ali i izvještaje o napretku koji je ostvaren u zemljama regiona. U Evropskoj komisiji napominju da je cilj investicija ekonomsko povezivanje i jačanje regiona, odnosno smanjenje razlike između ekonomija EU i zapadnog Balkana s ciljem bržih evrointegracija.

Što se tiče u potpunosti ili gotovo u potpunosti ispunjenih uslova iz 14 preporuka, ukinuta je smrtna kazna u RS, osposobljen je parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, a napravljen je značajan iskorak u rješavanju pitanja prevladavanja ratne prošlosti. Posljednji veliki korak u tom pogledu je konačno usvajanje Strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Osim toga, znatno je unaprijeđen dio koji se odnosi na jačanje prava manjina.

Što se tiče djelimično ispunjenih uslova, riješen je dio koji se odnosi na stvaranje uslova za organizovanje izbora u Mostaru, ali još nisu ispunjene preporuke EU, Savjeta Evrope i Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju o slobodnim i fer izborima. Usvojen je mehanizam koordinacije na putu ka EU, a učinjeni su i određeni značajni koraci u vezi s sprečavanjem pranja novca. Znatno je ojačan menadžment granica, a određene mjere preduzete su i na jačanju azilskog sistema.

BiH je postigla određeni napredak i u poštovanju ljudskih i manjinskih prava, iako u tom dijelu ostaje dosta posla. Značajno je poboljšan i ambijent za rad medija i prava na javna okupljanja, iako se u izvještajima međunarodnih organizacija i dalje upozorava na postojanje pritiska na medije i pokušavanja ograničavanja prava na javna okupljanja građana. Usvajanjem Strategije za reformu javne uprave počelo se s rješavanjem 14. preporuke, a Aneks VII Dejtonskog sporazuma, koji se odnosi na povratak izbjeglica, takođe je u znatnoj mjeri ispunjen.

Izvor: Nezavisne

Vezane vijesti: