Cikotić razgovarao sa porodicama boraca iz Sirije: Činimo sve da ih što prije vratimo

Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić je, prilikom današnjeg sastanka s porodicama boraca iz Sirije poručio da čini sve da se što prije osiguraju uslovi za povratak i prihvat bh. državljana, pogotovo žena i djece.

U Al-Hol i Al-Roj kampovima u Siriji se prema operativnim podacima nalazi još oko 100 osoba (žena i djece).

Uprkos spremnosti i opredjeljenosti Ministarstva sigurnosti BiH da nastavi sa procesom povratka započetog u decembru prošle godine, zbog pandemije Covid-19, povratak ovih osoba je prolongiran dok se ne steknu povoljni uslovi.

Ministar Cikotić je naglasio da Ministarstvo sigurnosti BiH u ovoj oblasti sarađuje sa partnerskim zemljama i međunarodnim organizacijama koje su iskazale spremnost da pruže pomoć i podršku institucijama BiH.

Ministarstvo sigurnosti BiH, kao nosilac aktivnosti, provelo je proces prihvata, zbrinjavanja i resocijalizacije prve grupe bh. državljana – šest žena i 12 djece u decembru 2019. godine. U toj grupi vraćeno je i sedam muškaraca, koji su kao učesnici na stranim ratištima, predati u nadležnost pravosudnih institucija BiH.

Sačinjen je i cjelovit pregled stanja i statusa građana BiH u regiji Iraka i Sirije, kao i aktivnosti koje trebaju biti poduzete u cilju sistemskog rješavanja problema povratnika, njihovog prihvata i reintegracije.

U tu svrhu uspostavljena je Radna grupa za koordiniranje procesa povratka državljana Bosne i Hercegovine iz zona sukoba, u kojoj učestvuju predstavnici nadležnih ministarstva, pravosudnih i policijskih agencija sa svih nivoa vlasti kao i socijalne, zdravstvene i obrazovne institucije.

Izvor: klix.ba

Vezane vijesti: