Dvodnevna sjednica VSTV-a BiH, na dnevnom redu Plan provedbe Reformskog programa

Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) danas počinje dvodnevno zasjedanje na kojem bi, između ostalog, trebalo da razmatra Plan provedbe Reformskog programa ovog regulatornog tijela.

Prema prijedlogu dnevnog reda, predviđeno je razmatranje Izvještaja o radu na predmetima ratnih zločina za period 01.01 – 30.06.2021. godine, a u skladu s Projektom “Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“ – IPA 2019.

Razmatranje saradnje VSTV-a BiH na izradi sveobuhvatne baze pravosnažnih presuda vezanih za ratne zločine, također je na dnevnom redu, a radi se o realizaciji projekta “The war crimes trials database“ (WCTD) koji finansira Vlada Japana.

Prvog dana zasjedanja trebala bi biti predstavljena Informacija direktora VSTV-a BiH Admira Suljagića u vezi s prilogom Vijeća Dokumentu za diskusiju na 6. sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija – Bosna i Hercegovina.

Također, planirano je predstavljanje finaliziranog projektnog prijedloga “Izgradnja kapaciteta pravosuđa” koji je rezultat saradnje sa Sudskom administracijom Kraljevine Norveške i Odjela za unapređenje efikasnosti i kvalitet rada u sudovima.

Članovi VSTV-a bi se, kako je predviđeno, trebali očitovati u vezi s imenovanjem predsjedavajućeg Radne grupe za strateško planiranje i razvoj Sistema za automatsko upravljanje predmetima u sudovima i tužiteljstvima (CMS/TCMS).

Istovremeno, planirana je rasprava o Informaciji u vezi sa realizacijom zaključka VSTV-a u pogledu analize primjene odredaba Poslovnika Vijeća koje reguliraju sukob interesa i izuzeće članova VSTV-a, kao i uvjete za izbor predsjednika suda.

Na sjednici bi trebalo dabudu razmatrani i zahtjevi za zaštitu nezavisnosti i integriteta pravosuđa, te donesen određeni broj odluka o prestanku i produženju mandata, odnosno imenovanju nositelja pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Izvor:BHRT

Vezane vijesti: