Ko će biti članovi ekspertnog tima u sporu BiH s Hrvatskom zbog Trgovske gore

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH uputilo je u proceduru prijedlog odluke o Pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi s pitanjem odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora. Ovu odluku je ministar Staša Košarac već uputio prema Vijeću ministara BiH.

Za članove Pravnog tima predloženi su Željko Bogut, sekretar Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kao predsjedavajući, zatim Vitomir Popović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, zamjenik predsjedavajućeg, Ljiljana Mijović, profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Sanjin Pandžić, Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbijednost BiH, Nemanja Galić, pravni ekspert, član i Nedim Ademović, pravni ekspert.

Košarac je na nedavnoj videokonferenciji sa članovima Koordinacionog tijela za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora rekao da ministrica vanjskih poslova Bisera Turković nije imala adekvatnu argumentaciju da zaustavlja proces imenovanja ekspertskog tima.

“Napominjem da je Hrvatska već počela izradu studije izvodljivosti na Trgovskoj gori i da je neophodno da paralelno s njihovim stručnjacima rade i eksperti iz BiH”, poručio je Košarac.

Izvor: klix.ba

Vezane vijesti: