Lokalni izbori 2020 – Kako provjeriti lokaciju svog biračkog mjesta

Lokaciju svog biračkog mjesta birači mogu provjeriti ako posjete web stranicu CIK-a BiH www.izbori.ba i otvore link “Da li ste registrirani“, zatim da u prazna polja upišu tražene podatke (ime, prezime i JMB).

https://www.izbori.ba/Default.aspx?CategoryID=509&Lang=3

Drugi način provjere je putem slanja SMS poruke na broj 091 12 12 12, poruka treba da sadrži samo JMB, slanje poruke košta 0,10KM+PDV.

I treći način provjere lokacije biračkog mjesta je da birač kontaktira općinski Centar za birački spisak ili pozove info linije CIK BiH 033/251-331 ili 033/251-332.

Pravo glasa na Lokalnim izborima u BiH ima 3. 283 000 birača, koji će glasati na 5.759 biračkih mjesta, uključujući i 388 redovnih mobilnih timova.

Vezane vijesti: