Ministri danas o nabavci vakcina i oblasti migracija i azila

Vijeće ministara trebao bi danas da razmatra Prijedlog odluke o uspostavljanju radne grupe za izradu strategije u oblasti migracija i azila i akcionog plana za period 2021-2025. godina.

Na dnevnom redu nalazi se i Izvještaj o zaključivanju Ugovora o nabavci vakcine između Vijeća ministara i Globalne alijanse za vakcine (GAVI), čiji je predlagač Ministarstvo civilnih poslova.

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti, ministri bi trebali da razmatraju Informaciju sa planom mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH, objavljeno je na web-stranici Vijeća ministara.

Informacija o usvajanju Drugog izvještaja o usklađenosti BiH sa preporukama antikorupcijskog tijela Vijeća Evrope (GRECO) u četvrtom krugu evaluacije jedna je od tačaka sjednice.

Ministarstvo finansija i trezora za sjednicu je dostavilo  Analizu održivosti javnog duga BiH za period 2020-2023. godina.

Ministri bi trebali da razmatraju i Prijedlog akcionog plana za otklanjanje nedostataka u oblasti vladavine prava i za provođenje preporuka i mjera sadržanih u Izvještaju stručnjaka o pitanjima vladavine prava u BiH od 5. decembra 2019. godine

Na dnevnom redu je i Izvještaj o radu predstavnika BiH u sastavu Mješovite komisije za praćenje provođenja Ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima za period 1. januar-30. juni.

Izvor: ftv

Vezane vijesti: