Nakon skoro dva mjeseca parlamentarci BiH održavaju sjednicu, danas se očekuje burna sjednica

Zastupnici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nakon skoro dva mjeseca pauze vraćaju se na posao odnosno u parlamentarne klupe. Posljednja sjednica je održana sredinom oktobra.S obzirom na aktuelnu situaciju, “odmor” parlamentaraca, održane lokalne izbore i teme koje su na stolu možese reći da će sjednica biti burna.

Danas se očekuje podnošenje inicijative za smjenu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije koju podnosi Nezavisni blok.

Predstavnički dom trebao bi da razmatra prijedloge izmjena tri zakona, komentare na oko 200 zastupničkih pitanja, izvještaje o reviziji poslovanja 74 institucije na nivou BiH, kao i višezastupničkih inicijativa, među kojima je 16 inicijativa zamjenika predsjedavajućeg ovog doma Denisa Zvizdića.

Na predloženom dnevnom redu je Prijedlog izmjena drugog, trećeg, četvrtog i petog amandmana na Ustav BiH, u prvom čitanju, čiji su predlagači zastupnici iz Kluba SDP BiH, za koje Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma u ponedjeljak, 7. decembra, nije utvrdila usaglašenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH.

Ovim amandmanima, koji su predložili zastupnici Kluba SDP-a, predviđa se da se umjesto Predsjedništva BiH biraju predsjednik i dva podpredsjednika, kao i da se na čelo izvršne vlasti bira premijer.

SDP predlaže amandmanima uvođenje “predsjednika i potpredsjednike BiH”, koji ne mogu biti iz istog naroda ili iz reda ostalih. Kandidati bi, prema SDP-u, bili “direktno izabrani članovi Parlamentarne skupštine BiH”.

Amandmanima se, koje predlaže SDP, nadležnosti oduzete od entiteta jedino mogu vratiti uz jednoglasan pristanak BiH i dva entiteta.

Precizirane su nadležnosti i odnosi između institucija BiH i entiteta, a postojećim nadležnostima institucija BiH dodaju se odbrana i bezbjednost, uspostavljanje i funkcionisanje Suda i Tužilaštva BiH, kao i ostalih nadležnosti koje se uređuju zakonom.

Tu bi se dodala i potpuno nova tačka “podijeljene nadležnosti drugih nivoa vlasti s institucijama BiH”, kojima su obuhvaćeni poreski sistem, izborni proces, pravosuđe, poljoprivreda, nauka i tehnologija, ekologija, lokalna samouprava i druge nadležnosti koje se uređuju zakonom.

SDP-ovim prijedlogom amandamana drastično bi se povećao broj zastupnika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Sa sadašnja 42 zastupnika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine, SDP u svojim amandmanima koje predlaže taj broj povećava na 87. Kao obrazloženje za to navodi “proširenje nadležnosti države BiH”, kao i jačanje nadležnosti Predstavničkog doma.

Dvije trećine bile bi birane iz Federacije BiH i jedna iz Republike Srpske, neposredno na izborima, pri čemu bi tri mjesta bila garantovana predstavnicima koji ne pripadaju konstitutivnim narodima.

Broj delegata u Domu naroda, prema ovom prijedlogu, bio bi povećan sa 15 na 21, po sedam iz svakog konstitutivnog naroda, i njih bi posredno birao Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

SDP smatra da funkciju centralne izvršne vlasti treba da dobije Savjet ministara.

Zakonodavno-pravni sektor parlamenta BiH smatra da je pomenuti prijedlog amandmana na Ustav BiH “djelimično usklađen sa članom 105 Poslovnika o radu Predstavničkog doma i Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH”.

Zastupnik Saša Magazinović uputio je zahtjeve za razmatranje po hitnom postupku Prijedloga zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kao i Prijedloga zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama BiH, dok su Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u BiH uputili zastupnici Borjana Krišto, Darijana Filipović, Alma Čolo, Nada Mladina i Edita Đapo.

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kao i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama BiH, predviđa ukidanje prava na naknadu po osnovu jubilarne nagrade za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama BiH.

Predlagač smatra da pravo izabranih lica i imenovanih zvaničnika na ovakvu vrstu novčane naknade predstavlja, kako je ocijenio, potpunu neosjetljivost na tešku društvenu i ekonomsku situaciju u BiH.

Prema Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u BiH, jasnije se definiše način označavanja cijena u maloprodaji, isticanje deklaracije na artiklima, označavanje roka trajanja proizvoda i drugo.

Zastupnici SNSD-a Snježana Novaković Bursać i Sanja Vulić povukle su saglasnost da se ovaj prijedlog zakona nađe u parlamentarnoj proceduri.

U planu je i razmataranje Godišnjeg revizorskog izvještaja o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu, čiji je podnosilac Kancelarija za revizju institucija BiH, kao i izvještaji Kancelarije o finansijskoj reviziji 74 institucije BiH za prošlu godinu.

Početak sjednice zakazan je za 12.00 sati.

Izvor:Klix.ba

Vezane vijesti: