Predsjedništvo BiH traži dizanje rampe za državljane Amerike, Rusije, Kine i Turske

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici usvojilo zaključak kojim zadužuje Vijeće ministara BiH da da saglasnost za ulazak državljana Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Kine i Republike Turske u Bosnu i Hercegovinu tokom trajanja pandemije.

Ukoliko Vijeće ministara da saglasnost, bit će to još jedno značajno dizanje rampe za državljane trećih zemalja u vrijeme pandemije koronavirusa. Za sada, u Bosnu i Hercegovinu mogu ući samo državljani zemalja članica EU, zemalja Šengenskog područja i to uz negativan PCR test, te državljani Srbije i Crne Gore bez potrebnog testa.

S druge strane, naši državljani ne mogu putovati u EU uz izuzetak pojedinih država kao što je Hrvatska, ali uz negativan PCR test. Također, državljani BiH slobodno mogu putovati u Tursku i BiH do sada nije razmatrala recipročan odnos sa Ankarom.

Pored navedenog, Predsjedništvo BiH je donijelo niz zaključaka koji se tiču migranata i vanjske politike:

Predsjedništvo je primilo k znanju Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za maj 2020. godine te je razmatralo aktuelnu situaciju u vezi sa migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini. Predsjedništvo BiH je konstatovalo da su osnovni ciljevi Bosne i Hercegovine sprečavanje ulaska ilegalnih migranata na njenu teritoriju i smanjenje trenutnog broja onih koji borave na području Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo BiH ponovo traži od Vijeća ministara BiH da u što kraćem roku dostavi sveobuhvatan i detaljan plan radi rješavanja problema migrantske krize.

Predsjedništvo je zatražilo od Vijeća ministara BiH da se pojačaju kadrovski i materijalni kapaciteti Granične policije BiH u svrhu zaštite granice Bosne i Hercegovine radi sprečavanja ilegalnih migracija. Predsjedništvo BiH podržava aktivnosti Ministarstva sigurnosti BiH na harmonizaciji i koordinaciji aktivnosti sigurnosnih agencija i policijskih snaga u skladu sa njihovim nadležnostima na planu zaštita granica BiH, očuvanju javnog reda i mira i zaštite lične i imovinske sigurnosti građana BiH.

Usvojen je zaključak kojim zadužuje Vijeće ministara BiH da da saglasnost za ulazak državljana Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Kine i Republike Turske u Bosnu i Hercegovinu tokom trajanja pandemije.

Prihvaćen je poziv za posjetu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića Islamskoj Republici Pakistan od 21. do 22. oktobra 2020. godine.

Vezane vijesti: