Rad Komisije za vrijednosne papire FBiH deblokiran nakon skoro dvije godine

Nakon skoro dvije godine blokade Komisija za vrijednosne papire FBiH dobila je nove članove, čime je deblokiran njen rad i omogućeno normalno funkcionisanje.

Naime, na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, sa 32 glasa za odlučeno je da raniji članovi budu razriješeni dužnosti i da se imenuju novi.

Tako je za predsjednika Komisije imenovan Adnan Zukić, zamjenik predsjednika je Matej živković, a članovi su Predrag Mlađen, Esad Đelilović i Romeo Zelenika.

Podsjetimo da su privrednici u Federaciji BiH mjesecima unazad tražili da se članovi Komisije za vrijednosne papire imenuju što prije, jer su sve ovo vrijeme brojni procesi i investicije bili blokirani, a nisu se mogle vršiti ni dokapitalizacije privrednih društava.

Zbog blokade rada Komisije, na registracijskim sudovima u Federaciji BiH, zbog nemogućnosti ishodovanja rješenja o promjenama članova Nadzornih odbora, dionička društva nisu mogla da izvrše ni promjenu u sastavu uprave po odlukama NO.

Banke i dionička društva nisu mogla legalizovati kapital, a stotine miliona maraka investicija nisu mogle biit realizovane.

Ova odluka mnogo će značiti u odblokiranju brojnih procesa u Federaciji, a privrednici smatraju i kako je bilo krajnje vrijeme da se ovo pitanje riješi, kako ne bi bili primorani da pokreću tužbe protiv nadležnih zbog problema sa kojima su se suočavali zbog ove blokade.

Izvor: klix.ba

Vezane vijesti: