Savjet ministara usvojio Dokument za diskusiju važan za provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

Savjet ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojio je Informaciju o održavanju petog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine, 26. novembra 2020. godine.

Na sjednici je usvojen Dokument za diskusiju, koji će Direkcija za evropske integracije dostaviti Evropskoj komisiji, te je data saglasnost na prijedlog sastava delegacije BiH.

Istovremeno je doneseno više operativnih zaključaka s ciljem kvalitetne pripreme ovog sastanka.

Zadužene su nadležne institucije Savjeta ministara BiH i pozvane vlade entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH da striktno poštuju rokove prilikom izrade dokumenata koji se dostavljaju Evropskoj komisiji.

Predsjedavajući delegacije BiH Edin Dilberović biće na raspolaganju medijima u vezi sa ovim sastankom.

Na petom sastanku Odbora očekuje se diskusija dviju strana o najvažnijim temama i pitanjima koja se odnose na provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Održavanjem ovog sastanka zaključuje se četvrti krug sastanaka zajedničkih tijela EU – BiH od stupanja Sporazuma na snagu.

Izvor: bhrt

Vezane vijesti: