Vijeće ministara BiH formiralo ekspertni i pravni tim za problem Trgovske gore

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o imenovanju Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora uz korekcije na sjednici.

Ekspertni tim, sastavljen od predstavnika državnih, entitetskih, kantonalnih i lokalnih vlasti te naučne zajednice, sačiniće sveobuhvatnu stručnu analizu stanja i uticaja mogućeg odlagališta na Trgovskoj gori, izraditi prijedlog mjera zaštite stanovništva u 13 opština u BiH u slivu rijeke Une i zaštite životne sredine, te definisati ekonomična i efikasna rješenja za sprečavanje, ublažavanje i praćenje značajnih negativnih uticaja eventualnog odlagališta.

Tim će imati i druge zadatke, po nalogu Vijeća ministara i Korodinacionog tijela za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori, saopšteno je iz Vijeća ministara.

Na sjednici je donesena i Odluka o imenovanju Pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine u vezi sa pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora.

Prvi sastanci ovih timova trebalo bi da budu održani tokom narednih 15 dana.

Ekspertni i pravni tim dužni su da svaka tri mjeseca, posredstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, izvještavaju Vijeće ministara o radu i realizaciji zadataka i aktivnosti.

Odluka o osnivanju Komisije za granicu

Vijeće ministara je donijelo Odluku o osnivanju Komisije za granicu BiH, koja je, između ostalog, nadležna za identifikaciju granice sa susjednim državama.

Komisija je nadležna i za sačinjavanje prijedloga za korekciju granične linije u skladu sa Poslovnikom o radu, te pripremu prijedloga međudržavnih ugovora i drugih akata o graničnoj liniji sa susjednim državama. Komisija broji devet članova i ima mandat od tri godine.

Članovi komisije su predstavnici ministarstava civilnih poslova, sigurnosti te vanjskih poslova, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslova.

Sporazum EU, BiH i Srbije: Jačanje prekogranične saradnje

Vijeće ministara utvrdilo je prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – BiH za 2019. godinu između Evropske unije, Vlade Srbije i BiH.

Riječ je o sporazumu vrijednom 2.352.941 eura, od čega grant EU iznosi dva miliona eura, a krajnji korisnici projekta će finansirati ukupno 352.941 eura. Programsko područje obuhvata 67 opština u BiH i 31 opštinu u Srbiji.

Cilj programa je unapređenje socijalno-ekonomskog razvoja u pograničnom području Srbije i BiH provođenjem ciljanih i konkretnih aktivnosti, uz zajedničku upotrebu resursa. Period izvršenja ovog sporazuma o finansiranju je 12 godina od njegovog stupanja na snagu, dok će njegovo operativno provođenje trajati šest godina.

Na današnjoj sjednici ministri su, između ostaloga, utvrdili prijedlog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima i prijedlog aneksa sporazuma u vezi sa zajedničkom lokacijom na Graničnom prelazu Ljubovija (novi most) – Bratunac (novi most), kojim je definisana zajednička lokacija koja će biti na teritoriji BiH.

Sporazumom o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima želi se unaprijediti saradnja graničnih policija te pojednostaviti i ubrzati obavljanje granične kontrole u korist građana.
Uspostavljanjem zajedničkih lokacija želi se omogućiti racionalnije korištenje resursa u kontroli prekograničnog saobraćaja između država te efikasnije realizovati zajedničke mjere i planovi aktivnosti protiv ilegalnih migracija i svih oblika prekograničnog kriminala.

Izvor: bhrt

Vezane vijesti: