Zastupnici u Parlamentu BiH sutra razmatraju izmjene Zakona o javnim nabavkama

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi da sutra na sjednici razmatra Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Ovaj zakonski prijedlog, koji bi zastupnici trebalo da razmatraju u drugom čitanju, jedan je od prioriteta koje BiH treba da ispuni prema mišljenju Evropske komisije, a podrazumijeva usklađivanje ove oblasti sa pravnom stečevinom EU. Predlagač je Vijeće ministara.

Pred zastupnicima bi se u prvom čitanju trebalo da nađe Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, u kojem poslanici DF-a, koji su i predlagači, navode da važeća zakonska rješenja ne obezbjeđuju, na adekvatan i javnosti prihvatljiv način, odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija u BiH, te da za radnje preduzete u okviru službene dužnosti odgovaraju sami sebi bez ikakvog nadzora nad njihovim radom.

Poslanici DF-a su u parlamentarnu proceduru uputili i Prijedlog zakona o Visokom sudskom vijeću BiH, kao i Prijedlog zakona o Kancelariji disciplinskog tužioca BiH, čiji su predlagači zastupnici iz Kluba DF-a.

Na dnevnom redu sjednice, u prvom čitanju, je i Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona BiH, čiji je predlagač poslanik SDA Denis Zvizdić.

Cilj ovog zakonskog prijedloga je da proširi opseg inkriminirajućeg govora mržnje na nivou cijele BiH na način da to ne bude samo nacionalna, rasna i vjerska mržnja, nego i svaki drugi oblik usmjeren prema pojedincu ili pripadniku grupe zbog njihove nacionalne, vjerske ili etničke pripadnosti, jezika, boje kože, pola, seksualnog opredjeljenja, invaliditeta, rodnog identiteta ili bilo kojih drugih osobina.

Pred zastupnicima će se naći i informacija o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31. decembar prošle godine.

Prema Informaciji koju je podnijelo Ministarstvo finansija i trezora u Vijeću ministara, javni dug BiH iznosio je 12.154.660.000 KM, od čega je 8.662.660.000 KM vanjskog duga, dok je unutrašnji dug bio 3.491.900.000 KM.

Dnevnim redom je obuhvaćen i prijedlog za imenovanje Vedrana Škore, Antonia Beusa, Nasufa Hadžiahmetovića, Vedrana Buhovca, Elmira Husremovića, Vladimira Jurišića i Slobodana Boškovića za članove Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Predviđeno je da Zastupnički dom imenuje i članove Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa BiH.

Dnevnim redom je predviđeno da zastupnici raspravljaju i o više izvješataja Komisije kolegijuma o nekoliko poslaničkih inicijativa, prijedloga i zahtjeva.

Početak sjednice zakazan je za 11.00 sati, objavljeno je na zvaničnoj internet stranici Parlamenta Bosne i Hercegovine.

Izvor:Klix.ba

Vezane vijesti: