Završena sjednica Doma naroda PS BiH

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su izvještaje o reviziji učinka o pravnoj zaštiti u postupcima javnih nabavki, sigurnosti proizvoda i integracije u tržište Evropske unije te praćenju realizacije preporuka revizije učinka.

Usvojen je i Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2019. godinu, kao i Konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2019. godinu, koje je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Budući da Kolegij Doma nije postigao suglasnost niti za jedNU od 16 tačaka dnevnog reda koje su bile predmetom rasprave Doma na prethodnim sjednicama i koje nisu podržane zbog nepostojanja entitetske većine, delegati su usvojiti izvještaje Kolegija čime su ti dokumenti odbijeni.

Neki od dokumenata je Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2019. godinu, zatim nekoliko izvještaja o radu parlamentarnih tijela i državnih institucija, te revizorski izvještaji i to nekoliko tematskih i 73 izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2017. i 2018. godinu.

Takvim glasanjem nije usvojen ni Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okupljanja, Specijalni izvještaj o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH te Univerzalni periodični pregled.

Po okončanju glasanja sjednica je okončana neusvajanjem 24 od 28. tačaka dnevnog reda.

.

Vezane vijesti: