15. Februar – Međunarodni dan djece oboljele od raka

Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka ( ICCD ) je globalna surađivačka kampanja osnovana na podizanju svijesti o dječijem raku, te izražavanju podrške djeci i adolescentima sa rakom, preživjelima i njihovim porodicama. Dan promoviše poštovanje i veće razumjevanje problema i izazova koja se tiču djece oboljele od raka. Također reflektuje potrebe za pravednijim i boljim pristupom kako samim tretmanima tako i brizi o svoj djeci koja boluju od raka, širom svijeta.

 5 razloga da podržimo ovaj dan :

  •     Dječiji rak je izlječiv – ali postoji značajna nejednakost u postotku preživljavanja različitih zemalja i unutar samog kontinenta.
  •     Pristup najboljoj mogućoj brizi – je ljudsko pravo, a ne tek privilegija. Svako dijete, bilo gdje u svijetu, zaslužuje najbolji tretman i brigu.
  •     Djeca su naša budućnost – svako dijete je nezamjenjiv doprinositelj svojoj, kao i našoj, zajednici i državi. Za svako dijete koje umre od raka, svijet gubi 71 godinu života.
  •     Nijedna porodica nebi smjela bakroptirati, izgubiti svoje prihode, ili postati siromašnija kada dijete oboli od raka. Nijedno dijete, niti porodica nebi se trebali suočavati sa rakom sami.
  •     Jedna smrt je i previše. Previše djece i adolescenata umire od raka širom svijeta. Na osnovu sadašnjih limitiranih statistika, jedno dijete umire od raka svake tri minute. Efektivni tretmani za određene tipove raka još uvijek ne postoje u mnogim niže i srednje razvijenim zemljama – pa čak i u nekim razvijenim.

Vezane vijesti: