28.juli – Svjetski dan zaštite prirode

Svjetski dan zaštite prirode 28.juli se obilježava sa ciljem širenja svijesti o prirodnim resursima koji se nalaze na našoj planeti Zemlji i koji su dostupni njenim stanovnicima za korištenje. Zauzvrat čovjek je dužan da te resurse održava, čuva i živi u skladu sa prirodom.

Danas postoje brojne opasnosti za životnu sredinu u kojoj živimo poput:

  1. Klimatskih promjena
  2. Globalnog zagrijavanja
  3. Deforestacije
  4. Smanjenja biodiverziteta (biološka raznovrsnost)
  5. Topljenja polarnih ledenih kapa
  6. Porasta nivoa mora
  7. Porasta zagađivača
  8. Zagađenja mora i velikog broja divljih deponija

Stanovnici mogu uticati na neke od ovih opasnosti, dajući svoj minimalni doprinos našoj planeti Zemlji u vidu podizanja svijesti, čišćenja nastalih zagađenja, pošumljavanja, pravilnog odlaganja otpada, reciklaže, smanjenja korištenja materija koje su opasne po okoliš u proizvodnji, produžavanja životnog vijeka proizvoda i slično.Strategija i akcioni plan za zaštitu biološke raznolikosti Bosne i Hercegovine za period 2015-2020. je ključni dokument za djelovanje po svim pitanjima biološke raznolikosti, od upravljanja vrstama i ekosistemima, preko istraživanja i zaštite biološke raznolikosti, biološke sigurnosti, do pravedne i fer raspodjele koristi od ekosistemskih usluga i korištenja genetskih resursa. Ovaj strateški dokument daje odgovarajuće smjernice subjektima u Bosni i Hercegovini odgovornim za planiranje razvoja i donošenje odluka, uspostavlja indikatore za monitoring progresa implementacije, uz process jačanja i demokratizacije javne i ekološke svijesti.

U suradnji između Programa Ujedinjenih nacija za okoliš/životnu sredinu (UNEP) i Federalnog ministarstva okoliša i turizma Bosne i Hercegovine, trenutno je u toku realizacija projekta pod nazivom „Postizanje očuvanja biološke raznolikosti kroz uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima i izgradnju kapaciteta za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini“. Kroz navedeni projekat teži se ka povećanju broja zaštićenih područja na prostoru Bosne i Hercegovine koja trenutno zauzimaju 2,7 % ukupne teritorije. Realizacija ovoga projekta u skladu sa Aichi ciljem 11 koji se odnosi na zaštičena područja, je jedan od značajnih koraka kojima Bosna i Hercegovina ide ka pristupanju Europskoj Uniji. Zaštita prirode je krucijalna za suživot svih vrsta koje u njoj obitavaju i ovisne su o prirodnim resursima jer je bez njih njihova egzistencija nemoguća. Priroda je dar koji smo dobili u naslijeđe od prethodnih generacija te je trebamo u što boljem stanju prepustiti generacijama koje slijede iza nas.

Budite od onih čija mala djela čine naš okoliš i ove probleme manje opasnim, kako bi i naredne generacije mogle nastaviti taj važan posao.

Vezane vijesti: