Dvadeset sedam godina srednje škole u Bužimu

Srednja škola u Bužimu koja se nalazi u ulici generala Izeta Nanića, osnovana je 16. oktobra 1993. godine, u samom jeku rata. Do izgradnje novog objekta nastava je izvođena u staroj zgradi Osnovne škole „Bužim“.

Godine 1995. započela je izgradnja novog objekta srednje škole u kojem je nastava krenula školske 1999/2000 godine.

Svake godine u ovoj školi se 01.10. održava svečanost povodom Dana škole.
Škola trenutno broji 450 učenika,a taj broj je prije nekoliko godina bio duplo veći. Razlog smanjenja broja učenika je taj što roditelji upisuju djecu u škole u Cazinu, Bihaću, Bosanskoj Krupi, radi većeg izbora zanimanja.

Sami učenici smatraju da struke koje ova škola nudi nisu dovoljne, te da bi trebalo proširiti izbor. Trenutno je najtraženiji smjer mašinski tehničar za kupjutersko projektovanje, te Gimnazija za koju se inače odlučuje najveći broj učenika.

Sama škola trenutno zapošljava 60 zaposlenih, od toga 42 profesora i 18 zaposlenika administrativnog i pomoćnog osoblja.

Direktor škole je Ibrahim Grošć koji u ovom kolektivu radi punih 23 godine. S obzirom na to da je tolike godine u školi, direktor Grošić je upoznat sa svim problemima sa kojima se škola susretala od gotovo samog početka.   

„ Ono što je bitno za ovu školu, ona je nastala u nepredviđenim i vrlo teškim uslovima. Prioritetni projekat za budućnost jeste taj da se škola modernizuje koliko je to moguće, cilj je da svaki učenik ima svoj računar i svoju radnu klupu u bilo kojoj struci. Također, prioritet nam je uređenje prostora  jer je inventar škole itekako zastario.“

Direktor  je također rekao da škola ne zaostaje puno iza drugih škola te da za njega najveći problem predstavlja to što stanovništvo Bužima upisuje djecu u škole u Cazinu, Bihaću, Bosanskoj Krupi, te je istakao da se to dešava zbog mišljenja roditelja da je u drugim gradovima standard života bolji.

Profesorica Mirzeta Sijamhodžić zaposlena je u školi od 2002 godine i kako sama kaže zadovoljna je svojom profesijom i odnosom sa učenicima.

 „Pored one primarne funkcije da prenosite znanje i podučavate, vi često morate biti psiholog, savjetnik i još dosta toga svojim učenicima. Posao profesora je stvarno zahtjevan ali lijep posao koji ne ostaje na radnom mjestu nego se nosi i kući, pa su vaš posao i učenici sa kojima radite uvijek prisutni kod vas. Pošto sam ovdje zaposlena zaposlena  već 18 godina,  smatram da najveći problem u radu sa učenicima nastaje kada nema dovoljno komunikacije i razumijevanja sa strane profesora ili učenika.“, istakla je profesorica Sijamhodžić

Pošto je i sama nekad bila učenica, trudi se da tokom nastave u razredu adekvatno prenese znanje i da učenike zainteresira za samu nastvu

„U očima učenika se vidim na taj način da ja uvijek radim tako da moji učenici uvijek znaju da imaju moju pažnju, podršku, razumijevanje i da sam tu da im olakšam sve ono što je vezano za nastavu ali i za svakodnevni život“, rekla nam je profeosorica Mirzeta Sijamhodžić.

Ono što je potrebno istaći da je nedavno na zgradi škole postavljena nova fasada, a da su
učenici zajedno sa profeosrima zasadili drveće i cvijeće kako bi sam okoliš izgledao ljepše i uređenije. Bez obzira na trenutnu situaciju, treba istaći da učenici Mješovite srednje škole „Hasan Musić“ imaju dosta dobre uvjete za pohađanje nastave, a ono čemu se svi nadamo jeste da će se situacija sa koronavirusom smiriti i da će se početkom septembra oglasiti školsko zvono i da će ponovo začutii žamor bužimskih srednjoškolaca.

Priča rađena u sklopu projekta „Škola novinarstva-znanje je moć“. Priču pripremila Aldina Dervić.

Trend radio

Vezane vijesti: