Cikotić u Kladuši: “Prava migranata ne smiju ugrožavati prava građana”

Migrantska kriza na području Unsko-sanskog kantona, posebno Velike Kladuše povod je današnjeg sastanka Predsjedavajućeg Općinskog vijeća  Fikreta Bašića i Ministra sigurnosti Selme Cikotića.

Sastanak je otvorio Predsjedavajući Općinskog vijeća, a sastanku su prisustvovali i Predsjednici klubova stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću, kao i zamjenik predsjedavajućeg.

Također je sastanku prisustvovao Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić.

Predsjedavajući Bašić  za medije je istakao  da je današnji sastanak bio plodan, te da se uskoro očekuje upravljanje i rješavanje migrantske krize na području Velike Kladuše, u smislu da se ograniči kretanje migranata i da se na tematskoj sjednici Općinskog vijeća donesu konačno konkretni zaključci.

Predsjedavajući Bašić  kaže da će se vjerovatno ići na to da se nađe pogodna lokacija za premještanje migranata iz urbanog dijela grada, odnosno nova lokacija kampa.

S obzirom da se ovakve promjene nisu desile u zadnje tri i po godine Predsjedavajući kaže da očekuje opstrukcije jer Općinsko vijeće nema suradnju sa izvršnom vlasti, odnosno ona ne surađuje sa Vijećem. Dokaz tome je i da je Predsjedavajući pozvao ovlaštene osobe izvršne vlasti na ovaj sastanak, međutim oni se iz nekog razloga nisu pojavili. On ističe da građani Velike Kladuše ne mogu čekati njih, već Općinsko vijeće mora u konkretno rješavanje situacije u  kojoj se nalazimo.

Općinsko vijeće će odlučiti o daljem postupku premještanja migranata, jer danas nikakve konkretne  naredbe nisu donijete s obzirom da po tom pitanju Općinsko vijeće mora zauzeti stav.

Premijer Mustafa Ružnić pozdravlja i podržava ovakav vid sastanaka i suradnje  između kantonalnih i općinskih vlasti sa svim institucijama ove zemlje, posebno ovaj novi,  jači pristup Ministarstva sigurnosti kada je u pitanju Unsko-sanski kanton, a posebno Grad Bihać i Općina Velika Kladuša, koji su najviše zahvaćeni ovom migrantskom krizom.

Vlada USK će animirati sve svoje nadležnosti,  Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo zdravstva, i učiniti sve da upravlja ovom krizom, ali prvi korak moraju učiniti vlasti Velike Kladuše kako zakonodavna tako i izvršna, poručuje Ružnić.

„ Za 2-3 sedmice pokazat će se rezultati svih ovih sastanaka gdje ćemo znati konkretne mjere koje ćemo poduzeti na ovom kantonu, a za mjesec, mjesec i po smo spremni stati pred medije i građane i kazati šta smo to uradili na USK da bismo upravljali migracijama“.

Ministar sigurnosti Selmo Cikotić je istakao nekoliko zaključaka. Jedan od tih je da  migrantska kriza nije uzrok mnogih problema građana, već ne funkcionisanje  izvršne vlasti Općine što dodatno otežava rješavanje pitanja migrantske krize. Također ističe da činjenica da prava migranata ne smiju ugrožavati prava i slobode građana Velike Kladuše i sve institucije ove države moraju preuzeti svoje nadležnosti da se takva situacije riješi i da prava i slobode građana moraju biti ispred prava migranata, pritom ne ugrožavajući njihova prava. Trpe se ozbiljne posljedice u ekonomiji, turizmu i nekim drugim važnim granama što država mora uzeti u obzir i kroz ravnomjernu distribuciju tereta migranatske krize i kroz određene intervencije subvencije prema prostoru Unsko-sanskog kantona pomoći da se takva situacija riješi.

Sljedeći potez Ministra Cikotića je sastanak sa međunarodnim zajednicama i domaćim institucijama svih nivoa vlasti, gdje će prikupiti sve podatke da se određene stavke nađu na  Vijeću  ministara.
Nakon današnjeg satanka, cjelokupna delegacija je posjetila i Migrantski centar Miral.

Lajla Žalić/Trend radio

Vezane vijesti: