Delegacija USK u posjeti Vijeću ministara

Delegacija ispred USK-a, u sastavu zamjenik predsjedavajućeg Skupštine USK Nisvet Jusić, ministrica Ministarstva privrede USK Samra Mehić, te predsjednik Privredne komore USK Enes Ružnić, danas su u radnoj posjeti ministarstvima u okviru Vijeća ministara BiH nadležnih za pitanja vanjske trgovine i saobraćaja.

Povod za sastanak je situacija nastala donošenjem Pravilnika o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture R Hrvatske i posljedice iste na privredu u USK.

Održan je sastanak u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH  sa zamjenicom ministra Ljiljanom Lovrić, kao i sastanak sa zamjenikom ministra Komunikacija i prometa u Vijeću ministara BiH, Nedžadom Brankovićem.

Izvor:RTVUSk

Vezane vijesti: