DELEGACIJE SKUPŠTINE I VLADE USK POSJETILE OPĆINU BUŽIM: NAJVIŠE RIJEČI BILO O PROJEKTIMA I PODRŠCI

Danas su delegacije Vlade i Skupštine Unsko-sanskog kantona posjetile predsjedavajućeg Općinskog vijeća i načelnika Bužima. Razlog posjete je nedavno transferiranih više od 920.000 KM na račun jedne od najslabije razvijenih općina u državi, sa kantonalnog nivoa, a na ime infrastrukturnih radova i poboljšanja općeg stanja u ovoj lokalnoj samoupravi.

Nakon što je u prošloj 2020. godini u kantonalnom Budžetu izdvojeno, ove godine je isplaćeno na ime infrastrukturnih radova Općini Bužim nešto više od 924.000 maraka. Novac je isplaćen nakon što je dostavljen izvještaj o utrošku ranije transferiranog novca sa nivoa Kantona na nivo općina odnosno gradova. Ranijih godina, na ovaj način se također pomagalo Bužimu, ali sa manje sredstava.

Prema riječima Mustafe Ružnića premijera USK-a, Općina Bužim se mora podržavati projektima i ulaganjem, što se može učiniti dobrom saradnjom i radom svim uključenih u taj proces, od čega će građani Bužima imati koristi. Nisvet Jusić, dopredsjedavajući Skupštine USK podsjeća da je pitanju značajan broj projekata koje su kandidirali građani sa područja mjesnih zajednica u Bužimu, projekti od školskih igrališta, igrališta za mlade, preko određenih infrastrukturnih zahvata kada je u pitanju lokalna putna mreža, izgradnja rasvjete i drugo.

O kojim konkretno projektima se radi nismo saznali, jer to načelnik Bužima, Mersudin Nanić najbolje poznaje, no o tome za našu medijsku kuću nije htio govoriti. Tako smo, baš kao i naši gledaoci ostali uskraćeni za informaciju šta će se konkretno graditi i obnavljati, te u šta će biti uloženo skoro pa milion maraka. Spisak, kaže predsjedavajući Općinskog vijeća, postoji u posebnoj odluci. Prema riječima Suvada Šahinovića, odlukom su definirani svi projekti, te se mimo odluke neće moći raditi bilo koji projekt. U osnovi, kako kaže Šahinović, najviše sredstava planirano je za putnu infrastrukturu. Razim Halkić, predsjedavajući Skupštine USK drži kako izvršna i zakonodavna vlast USK nisu, niti će zaboraviti ono što je Bužim dao u vrijeme agresije i rata u našoj zemlji, ali i općenito radi se o planiranju sredstava za općine i projekte koji su važni za razvoj.

Ono što sada slijedi je provođenje procedure utroška 924 hiljade maraka. Inače, nije ovo jedini novac dodijeljen bužimskoj općini, tokom proteklog perioda značajna sredstva su izdvojena za funkcionisanje KOMB-a, oko 170 hiljada maraka, 200 hiljada jednokratnih pomoći, po 150 za bužimsku Islamsku zajednicu, 150 hiljada različitim udruženjima i tako dalje. Potpomognute su i obnove školskih objekata, finansijski podržano zdravstvo općine, što sve ustvari ovaj viteški grad i zaslužuje.

Izvor:RTVUSK

Vezane vijesti: