Dinko Ljubijankić novi predsjedavajući, većina izglasala i pokretanje procedure za opoziv načelnika

Današnja sjednica Vijeća još jednom je pokazala veliku polarizaciju na velikokladuškoj političkoj sceni. Sjednica je počela davanjem svečane izjave Rifata Dolića, novog vijećnika koji je na ovo mjesto došao sa liste DNZ-a, poslije smrti Admila Mulalića.
Poslije iščitavanja dnevnog reda koji je predložila, zamnjenica predsjedavajućeg Emina Ćehić je dala dnevni red na raspravu. Ispred novoformirane većine (SDA, SDP, NES, NS, Nezavisni klub i Dinko Ljubijankić) za riječ se javila Bisenija Mušedinović, koja je tražila da se u postojeći dnevni red uvrste tačke koje se tiču izbora novog rukovodstva Vijeća i izjašnjenje i Inicijativi za opoziv općinskog načelnika.
Nakon ovoga krenule su diskusije oko toga da li na dnevni red treba staviti dodatne tačke, za šta se zalagala većina od 15 vijećnika, ili se to ne treba stavljati što je forsirala zamjenica predsjedavajućeg i vijećnici Laburističke stranke.


Ono na što su se vijećnici nove većine pozivali bio je Poslovnika OV u kojem stoji “da se dnevni red može dopunjavati na samoj sjednici OV”. Stav zamjenice predsjedavajućeg, kojeg je grčevito branila, bio je da je ovo dnevni red koji je utvrđen prije a da će se o ostalim materijalima raspravljati na narednoj sjednici koju je ona zakazala za 1.novembar.
Poslije brojnih diskusija, replika i pauza, zamjenica predsjedavajućeg je zaključila raspravu i dala dnevni red na glasanje, bez mogućnosti da se glasa o još jednom prijedlogu kojeg je uputilo 15 vijećnika novoformirane većine. Ishod glasanja je bio da je 12 vijećnika Laburističke stranke bilo za ovaj prijedlog dnevnog reda a ostalih 16 vijećnika je bilo suzdržano. Odmah po završetku, zamjenica predsjedavajućeg je rekla da se sjednica prekida jer nije usvojen dnevni red.


Emina Ćehić…


Poslije toga u vijećnici je ostalo 16 vijećnika, a ispred novoformirane većine za govornicu je izišao Dinko Ljubijankić, koji je rekao da su oni odlučili da nastave sjednicu jer, kako je istakao, je potpuno jasno da su vijećnici Laburističke stranke ponovo pokušali opstruirati izbor novog rukovodstva i glasanje o Inicijativi. On je istakao da je 15 vijećnika odlučilo da on nastavi sa predsjedavanjem sjednice, do izbora novog predsjedavajućeg.
Ljubijankić je predložio dnevni red od 25 tačaka, koji je izglasan sa 15 glasova za i 1 suzdržan. Ono što je slijedilo u nastavku bio je izbor predsjedavajućeg i zamjenice, a na prijedlog Kluba nezavisnih vijećnika za predsjedavajućeg je izabran Dinko Ljubijanikć (DNZ), zamjenica je Bisenija Mušedinović (SDA), koju je na ovu funkciju predložio Klub SDA.


Rasprava o Inicijativi za opoziv Općinskog načelnika uslijedila je odmah nakon imenovanja, a obrazloženje je dao Amir Purić, koji je rekao da su insistirali da se ova tačka nađe na dnevnom redu prve naredne sjednice, jer kako kaže, tako nalaže Zakon. Poslije rasprave pristupilo se glasanju, a za pokretanje opoziva glasalo je 15 vijećnika, dok je Rifat Dolić bio suzdržan
Rifat Dolić….


Nakon ovoga za riječ se javio Aladin Ćerimović, koji je predložio da se sjednica prekine zbog toga što bi bilo besmisleno raspravljati o ostalim materijalima, jer na sjednici nema ovlaštenih predlagača ispred Općinskog načelnika.
Amir Purić je pojasnio koja je daljnja procedura kada je u pitanju opoziv načelnika…
Amir Purić


“Postoje brojni razlozi zbog čega smo pokrenuli inicijativu za opoziv”, rekao je Asim Veladžić…
Asim Veladžić


O tome kakva je dalja procedura oko nastavka sjednice, govorio je novoizabrani predsjedavajući OV Dinko Ljubijankić..
Dinko Ljubijankić

Ono što slijedi u narednom periodu jesu vjerovatno osporavanja donesenih odluka od strane Laburističke stranke, koji su i tokom današnjeg zasjedanja pokušali okriviti sve one koji ne provode njihovu politiku. Na udaru su se ponovo našli i mediji, koje je predsjednica Laburista ponovo optužila za pristrasno izvještavanje, a ovom ataku na medije su se pridružili i pojedini vijećnici iz njene stranke, čak i kvalifikacijom da smo bezobrazni.

M.Sarajlija/Trend radio

Vezane vijesti: