Fondacija Iman: Konkurs za stipendije (Studenti)

Na osnovu člana 5 Statuta Fondacije za stipendiranje studenata i učenika „Iman“ Velika Kladuša (u daljem tekstu Fondacije), Upravni odbor Fondacije raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Velika Kladuša za akademsku 2020/2021. godinu za koje finansijska sredstva osigurava Fondacija “Iman” V. Kladuša

 1. Opći kriteriji i uvjeti
  Državljanin Bosne i Hercegovine
  Mjesto prebivališta na području općine Velika Kladuša
  Redovan student javne visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini
  Socio-ekonomska situacija
  Dodatni uspjeh, postignuće ili ostvarenje u bilo kojem polju
 2. Potrebna dokumentacija
  Ovjerena kućna lista,
  Kopija lične karte,
  Za studente koji po prvi put upisuju prvu godinu studija, potvrdu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (svjedočanstvo ili neki drugi odgovarajući dokument).
  Uvjerenje visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta s potvrdom o položenim ispitima iz prethodnih akademskih godina ili kopiju indeksa sa ocjenama. Novoupisani studenti predaju kopiju prve stranice indeksa.
  Dokazi o primanjima/neprimanjima svih punoljetnih članova domaćinstva (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine ili primanja po bilo kojem drugom osnovu, za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti.
  Ukoliko je student bez jednog ili oba roditelja, koji imaju bolesnog jednog ili oba roditelja te oni kojima su oba roditelja nezaposlena dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.
  Potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija (potrebno je da potvrda banke sadrži broj tekućeg računa aplikanta-kandidata i broj transakcijskog računa banke).
 3. Broj stipendija, visina stipendije i dinamika isplate stipendije
  Fondacija se obavezuje na osnovu Konkursa i potpisanih Ugovora sa studentima stipendistima da će obezbijediti 15 stipendija za studente u visini od 2000,00 KM. Dinamika isplate stipendija će biti regulisana Ugovorom između Fondacije i stipendiste.
 4. Način i rok prijave na Konkurs
  Kandidati se prijavljuju na konkurs putem online aplikacije na adresi: www.imanfondacija.com/prijava-stipendije/

Rok za podnošenje prijave na Konkurs jeste 10 dana od dana objavljivanja Konkursa na internet stranici Fondacije i sredstvima javnog informisanja.

U slučaju bilo kakvih tehničkih problema prilikom apliciranja ili dodatnih pitanja obratite nam se na naš službeni e-mail sa jasnim upitom na [email protected]

Kandidati koji zadovolje sve kriterije za dodjelu stipendija će biti kontaktirani da dostave prateće dokumente.

Vezane vijesti: