Izmješteno osam migrantskih porodica iz napuštenih objekata u Unsko-sanskom kantonu

Pripadnici Službe za poslove sa strancima su iz neuslovnih objekata u migrantske kampove izmijestili osam porodica sa ukupno 43 člana od čega je 19 djece.

Provodeći pojačane operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka stranaca na području USK, Inspektori Službe za poslove sa strancima su utvrdili da na lokalitetu Bosanske Bojne, u neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom u napuštenim objektima boravi nekoliko migrantskih porodica.

S obzirom na to da su migranti nelegalno boravili u objektima u kojima nije bilo minimum uslova za njihov boravak, Služba je inicirala i koordinirala niz aktivnosti na njihovom izmiještanju sa navedenog lokaliteta, te zbrinjavanju u privremene prihvatne centre Borići i Sedra koji su predviđeni za smještaj porodica i ranjivih kategorija migranata.

Služba za poslove sa strancima je u saradnji sa Graničnom policijom BiH, i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), sa navedenog lokaliteta je jučer 17. aprila 2021 godine, izmjestila i u Privremene prihvatne centre smjestila devet migrantskih porodica sa ukupno 43 člana, od kojih je 19 djece.

Svi migranti su zbrinuti i uz neophodnu medicinsku trijažu su smješteni u izolacijski dio ovih centara u skladu sa epidemiološkim mjerama za sprječavanje širenja virusa COVID 19.

Služba će i u narednom periodu nastaviti provoditi pojačane aktivnosti kontrole kretanja i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini.

Izvor:Klix.ba

Vezane vijesti: