KANTONALNA INSPEKCIJA USK-A U 2020. GODINI IZVRŠILA 15.296 INSPEKCIJSKIH NADZORA

U Bihaću je danas održana redovna godišnja konferencija za novinare Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona na kojoj su prezentirani postignuti rezultati u prošloj 2020. godini.

Sa izvršenih preko 15.000 inspekcijskih nadzora godinu iza nas, iako punu izazova, u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove ocijenili su i više nego uspješnom.

” Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona u prošloj godini izvršila je 15.296 inspekcijskih nadzora, dok je ukupan financijski efekat po osnovu prekršajnih naloga, zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, uplaćenim taksama i drugim osnovama iznosio 2.519. 234 KM. Bilo je planirano 11.190 inspekcijskih kontrola, tako da smo nadmašili za 4.106 izvršenih nadzora. U izvještajnom periodu za 2020. godinu izdano 2.648 rješenja u naloženim upravnim aktima, tako što je izdano 107 rješenja o zabrani rada, te 1.821 prekršajni nalog. Ukupno je podneseno 244 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, kao i 14 krivičnih prijava nadležnom Kantonalnom tužilaštvu”, izjavio je direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Šerif Kosatica.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u 2020.godini okončala je i vrlo značajnu normativnu aktivnost. Naime Skupština USK krajem godine usvojila je novi Zakon o inspekcijama USK, a njegova primjena počela je 26.januara 2021. godine. Isti bi trebao donijeti i efkasniji rad inspekcije u narednom periodu.

Sa novinama koje je Zakon donio prisutne novinare je upoznao Admir Mujanović, sekretar KUIP USK i jedan od kreatora ovog Zakona.

„ Ovu normativnu aktivnost započeli smo još 2019.godine. Stari Zakon bio je u primjeni duži vremenski period i nije bio usaglašen sa sa Zakonom o inspekcijama F BiH i Zakonom o državnoj službi USK. Pored efikasnijeg rada na terenu primjenom novog Zakona povećati će se i prihodi u budžetu USK jer nam on sada, u odredjenim oblastima, omogućava primjenu kantonalnih propisa kojima je ta oblast uređena, a što u ranijem periodu nije bio slučaj . Novine se odnose i na postupanje sa oduzetim predmetima i robom, te zatvaranje (pečaćenje) subjekata nadzora koji obavlja djelatnost bez rješenja nadležnog organa “, istakao je Mujanović.

Konferenciji za novinare prisustvovali su i glavni inspektori KUIP USK , koji su odgovarli na pitanja novinara iz svoje oblasti. Inspektorat tržišno, turističko – ugostiteljske inspekcije je u saradnji s drugim inspektoratima u prošloj godini posebnu pažnju usmjerio i na kontrolu smještaja migranata i izbjeglica.

“Prije svega moram spomenuti odličnu saradnju s Upravom policije USK u ovom segmentu, naročito na području grada Bihaća i općine Velika Kladuša, gdje je u prošloj godini izvršeno 119 ovakvih inspekcijskih nadzora. U 36 slučajeva smo evidentirali iznajmljivače bez rješenja i odmah izdali rješenja o zabrani rada. Zapečaćena su 62 subjekta nadzora, jer nisu posjedovali, ili su radili suprotno rješenju za rad. Moramo još jednom napomenuti da se osobama bez validnih ličnih dokumenata i dokaza o legalnom ulasku u našu zemlju ne smije iznajmljivati stambeni ili boravišni prostor”, kazao je Sadik Alagić iz Inspektorata tržišno, turističko – ugostiteljske inspekcije.

Prisutne novinare interesovalo je i da li se i u kojoj mjeri na području Unsko-sasnkog kantona poštuju higijensko-epidemiološke mjere, te rezultati pojačanog inspekcijskog nazora koji je proveden proteklog vikenda.

„ Akcenat je bio stavljen na rad ugostiteljskih objekata, restorana, hotela, disko klubova i noćnih barova. Na žalost moram konstatovati, a nakon provedenih nadzora kod 14 subjekata, da se se i pored brojnih upozorenja i još uvijek složene epidemiološke situacije neki od subjekata ne pridržavaju propisanih mjera. Tako je od ukupnog broja kontrolisanih, 6 subjekata bilo u prekršaju. Najčešća kršenja odnose se na nenošenje ili nepravilno nošenje zaštitne maske, nepoštivanje fizičke distance i okupljanje na jednom mjestu većeg broja od 30 osoba koliko je dozvoljeno“, kazao je Dino Ćemić, glavni sanitarni inspektor.

Pojačani inspekcijski nadzori nad provodjenjem higijensko-epidemiloških mjera bit će nastavljeni i u narednom periodu, rečeno je na današnjoj konferenciji.

„ Epidemiloška situacija zadnjih dana i u USK se pogoršava. Pred nama je i 8. mart, Dan žena kada mnogi ugostitelji organizuju proslave. Takva mjesta, ukoliko se ne poštuju sve mjere, predstavljaju potencijalni rizik za širenje zaraze. Zato ponovo apelujemo na pravna i fizička lica i građane da se ponašaju odgovorno i da, ukoliko se i odluče organizovati ili prisustvovati proslavi

Dana žena, poštuju sve propisane mjere od pravilnog nošenja zaštitne maske do držanja fizičke distance i dozvoljenog broja okupljenih na jednom mjestu“, dodao je Ćemić.

Iz KUIP i ovaj put su apelovali na pravna i fizička lica i građane Unsko-sankog kantona da se ponašaju odgovorno i poštuju propisane mjere kako bi zaštitili svoje i zdravlje drugih, odnosno kako bi izbjegli represivno djelovanje inspekcijskog organa.

Vezane vijesti: