Kolegij Vijeća: Rasprava o Budžetu 15. septembra

Danas je održana sjednica Kolegija OV na kojem su bile tri tačke dnevnog reda: Razmatrano o izvodu iz Zapisnika sa redovne sjednice Kolegija OV-a od 24.08.2020 godine i Zapisnika sa vanredne sjednice  Kolegija OV-a 31.08.2020. godine; Utvrđivanje dnevnog reda i termina održavanja 38. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša; Tekuća pitanja.

Što se tiče utvrđivanja dnevnog reda, tj. materijala  za iduću redovnu sjednicu , Vijećnici su usvojili 12 tačaka dnevnog reda, umjesto 16 kako je bilo predviđeno.

Na  redovnoj 38. sjednici biti će razmatrano o Prijedlogu Budžeta Općine Velika Kladuša, nekoliko Odluka o utvrđivanju javnog interesa, kao i Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi.

Također, usvojeno je da će sjednica biti održana 15.09.2020. u 11h.

Vezane vijesti: