Konstituisano Vijeće mladih USK i potpisan Memorandum o saradnji sa općinskim/ gradskim i kantonalnim vlastima

U Bihaću je danas održana skupština Vijeća mladih USK koja je izabrala predsjednika, njegovog zamjenika i članove nadzornog odbora ovog tijela koje zastupa interese mladih na našem kantonu.

Također, potpisan je Memorandum o saradnji Vijeća mladih USK sa lokalnim i kantonalnim vlastima, te memorandum između lokalnih vijeća i vlasti gradova/ općina na USK.

Vijeće mladih USK je kreiralo strateški plan definisan jasnim i konkretnim problemima i potrebama koje želi realizirati u narednom periodu kako je definisano i aktima Vijeća.

Izvor:Cazin.net

Vezane vijesti: