Migrantske porodice sa više od 100 djece pronađene u napuštenim objektima na granici s Hrvatskom

Služba za poslove sa strancima je iz pograničnih područja u USK izmjestila 53 migrantske porodice u prihvatne centre Bira i Sedra.Inspektori Službe za poslove sa strancima su provodeći pojačane operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka stranaca na području USK utvrdili da na lokalitetu Bosanske Bojne, u neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom u napuštenim objektima boravi nekoliko desetina migrantskih porodica.

S obzirom na to da su migranti nelegalno boravili u objektima u kojima nije bilo minimum uslova za njihov boravak tokom zime, Služba je inicirala i koordinirala niz aktivnosti na njihovom izmiještanju sa navedenog lokaliteta te zbrinjavanju u privremene prihvatne centre Borići i Sedra koji su predviđeni za smještaj porodica i ranjivih kategorija migranata.

U posljednja tri dana, Služba za poslove sa strancima je u saradnji sa Graničnom policijom BiH, Ministarstvom unutrašnjih poslova USK i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), sa navedenog lokaliteta izmjestila i u Privremene prihvatne centre smjestila 53 migrantske porodice sa ukupno 199 članova od kojih je 105 djece.

Tokom provođenja ovih aktivnosti identifikovana su i dva maloljetnika bez pratnje kojima je određen privremeni staratelj. Svi migranti su zbrinuti i uz neophodnu medicinsku trijažu su smješteni u izolacijski dio ovih centara u skladu sa epidemiološkim mjerama za sprječavanje širenja koronavirusa.

Kapaciteti za smještaj migranata na području USK su u potpunosti popunjeni i u njima trenutno boravi više od 3.200 migranata. Služba će i u narednom periodu nastaviti provoditi pojačane aktivnosti kontrole kretanja i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini.

Izvor:Klix.ba

Vezane vijesti: