Na izbornoj Skupštini Udruženja poduzetnika izabrano novo rukovodstvo

Jučer je održana izvještajno-izborna Skupština Udruženja poduzetnika Velika Kladuša. Nakon usvajanja dnevnog reda prisutnima se obratio predsjednik Ibrahim Đedović, koji je govorio u proteklom četverogodišnjem mandatu Upravnog odbora i njega kao predsjednika Udruženja. Tokom samog izlaganja, Đedović se osvrnuo na sve one poteškoće i probleme sa kojima se Udruženje susretalo, kao i na projekte i inicijative koje su realizirane u četverogodišnjem mandatu. Kao poseban problem u ovom periodu, Đedović je istakao i nepostojanje saradnje sa načelnikom i Općinom, koji su na Udruženje gledali kao na neprijatelja aktuelnoj vlasti, što je po njemu potpuno suludo i pomisliti. Predsjednik Udruženja se zahvalio svim članovima Upravnog odbora koji su u protekle četiri godine, zajedno sa njim, radili na poboljšanju  ambijenta za poduzetnički sektor, kao i na rješavanju problema koji su se javljali u ovom periodu.

Nakon obraćanja predsjednika Udruženja, članovi Skupštine su tokom svojih diskusija govorili o samom Izvještaju kao i svom onim pozitivnim stvarima koje je rukovodstvo Udruženja uradilo tokom četverogodišnjeg mandata. Nakon jednoglasnog usvajanja Izvještaja o radu za period 2017.-2021., članovi Skupštine su usvojili i okvirni plan rada, sa mogućnošću da novo rukovodstvo isti doradi i prilagodi.

Poslije ove procedure na dnevni red je došao i izbor novog rukovodstva, tako je za novog predsjednika Skupštine izabran advokat Amir Kajtezović, koji je na ovoj funkciji zamijenio dosadašnjeg predsjednika Abida Abdića. Odmah nakon ovoga izglasan je i novi Upravni odbor u koji je izabrano nekoliko starih članova, kao i određen broj novih lica koji do sada nisu bili u upravljačkim strukturama Udruženja poduzetnika. U skladu sa normativnim aktima Udruženja, na prvoj sjednici Upravnog odbora koja će se održati iduće sedmice, biće izabran i predsjednik Udruženja poduzetnika za novi četverogodišnji mandat.

Trend radio

Vezane vijesti: