Na sjednici vijećnici iz prošlog mandata nazvani „klapom“ koja se dogovarala po kafanama

Današnja redovna sjednica velikokladuškog vijeća počela je setom vijećnićkih pitanja, među kojima su bila i ona zbog čega se u roku ne odgovara na pismeno postavljena pitanja, šta je sa odlukom o ukidanju bijelog kruha koju je donijelo Vijeće u prošlom mandatu, a koja nikad nije objavljena u Službenom glasniku. Nekoliko vijećnika je reklo da se ovakvim potezima  diskriminiraju vijećnici, jer i podnošene inicijative ostaju mrtvo slovo na papiru.

Na samom početku rasprave o Izvještaju o radu OV za prošlu godinu, za riječ se javio vijećnik-direktor Amir Đogić, koji je svoje obraćanje iskoristio za žestoke napade na prijašnji saziv vijeća, tačnije za većinu koja je bila formirana prošle godine. U osvom obraćanju Đogić je tadašnju većinu u Vijeću nazvao „klapom“ koja je u kafani pisala optužnicu za kako je naveo, „sramnu i mafijašku“ policijsku akciju kodnog naziva „Mreža“. Svega je vijećnik-direktor tu udrobio, pa je pominjao i radikalnu grupu iz Cazina,

Nakon njega, za riječ se javio Fuad Sulejmanagić kojeg je Đogić direktno prozvao. Sulejmanagić je ovo obraćanje okarakterizirao kao nedostatak kućnog odgoja, a iznio je i primjedbu predsjedavajućem Mulaliću, zbog toga što je dopustio ovakav neprimjeren govor Đogića.

Sulejmanagić je rekao da nije dio nikakve klape, a rekao je da je vijećnik Đogić  ovo obraćanje iskoristio da se dokaže nekome, jer se mora braniti sve svoje benefite koje trenutno ima. Tokom diskusije Sulejmanagić je pomenuo, da je interesantno da Đogić u svoj prozivci nije pomenuo aktuelnog predsjedavajućeg Mulalića, koji je i sam tada, zajedno sa vijećnicima bio kreator optužnice protiv načelnika Abdića.

Nakon međusobnih replika između Đogića i Sulejmanagića, za riječ se javio i predsjedavajući Mulalić, koji je rekao da je bio dio te klape, i da ne vidi ništa sporno, jer je tada postojala legitimna većina u vijeću da je to bio demokratski potez i ništa drugo. Izvještaj o radu Općinskoj vijeća za prošlu godinu, nakon burnih diskusija i replika nije izglasan.

Vijećnici tokom današnje sjednice nisu usvojili ni odluku o formiranju Komisije za davanje stručnog mišljenja o postupku davanja urbanističke saglasnosti, što znači da će brojne dozvole i dalje ostati na čekanju.

Opća je ocjena da i dalje mnoge stvari kad je u pitanju općina ne funkcioniraju, općinski načelnik se ne pojavljuje na sjednicima vijeća, a kako imamo informacije nema ga ni na radnom mjestu. Odmah po osvajanju mandata, načelnik se „dobrovoljno“ odrekao mandata u korist svoga nasljednika Ervina koji i dalje ima funkciju „opunomoćenika“. Birači su ovim definitovno prevareni, jer su birali starijeg a općinom upravlja mlađi Abdić.

U svemu ovome vijećnici su uskraćeni za dobijanje odgovora na pitanja koje se tiču Komunalija, jer bi mogli imati situaciju da direktor Đogić odgovara na pitanje vijećnika Đogića, što bi bilo malo previše i za kladušku političku scenu.

M. Sarajlija/Trend radio

Vezane vijesti: