Na sutrašnjoj sjednici velikokladuškog OV na dnevnom redu Nacrt budžeta za ovu godinu

Sutra će se održati druga redovna sjednica velikokladuškog Vijeća a, vijećnici će raspravljati između ostalog o Nacrtu budžeta za ovu godinu, zatim o Nacrtu ZKP-a, a na dnevnom redu će se naći i nova osnovica za utvrđivanje boda za komunalnu naknadu. Projektirani budžet za ovu godinu iznosi 16,5 miliona KM, a pretpostavka je da će ostvarenje budžeta biti niže zbog pandemije koronavirusa.

Nacrtom budžeta  najveće izdvajanje je predviđeno za Komunalije u iznosu od 1,7 miliona, čime je načelnik jasno dao do znanja da nastavlja sa praksom izdvajanja velikog iznosa za projekat koji je neodrživ. Da li će nakon nacrta  doći do korekcije budžeta, biće jasnije kada pred Vijeće, krajem marta, dođe konačan prijedlog budžeta.

Velika odgovornost biće pred vijećnicima, koji će kada krajem marta dođe prijedlog budžeta na usvajanje, odlučiti hoće li glasati za ovakav ili će tražiti njegove izmjene. Postoje naznake da će se tražiti izmjene za dotaciju Komunalijama, koje su na osnovu Odluke o privremenom financiranju već dobile 800.000 KM. Pored milionskih izdvajanja proteklih godina, ovo preduzeće je u velikim financijskim problemima, a najveće opterećenje je preveliki broj zaposlenih i dugovanja po osnovu plata i doprinosa, a o tome i sami zaposlenici sve više govore.

 Zbog teškog financijskog stanja u Komunalijama, sve se glasnije govori o tome da će doći do otpuštanja evidentnog viška radnika, a priča se i o gašenju pojedinih djelatnosti u društvu Alatuša.  Ako se bude krenulo u ovaj proces, biće zanimljivo kakvo će biti objašnjenja menadžmenta, koji i dalje nastupa sa pričom da je koncept razvoja putem javnog preduzeća u potpunosti opravdan.

Ništa manje neće biti interesantno ni objašnjenje Općinskog načelnika, kao ni rukovodstva Laburističke stranke koje je izbornu strategiju temeljilo na konceptu za koji se znalo da je neodrživ. Ono što je izvjesno jeste da ni načelnik a ni rukovodstvo Laburista neće priznati da je projekat prevaziđen, kao što se građanima nikada javno nije reklo o promašenom projektu AS Agrofenix. Ovdje će situacija biti puno teža, jer će na koncu trebati otpustiti minimalno nekoliko desetina radnika. Lako mogući scenarij mogao bi biti da se za ovakvo stanje optuži Vijeće, ukoliko ne glasa za dotiranje sredstava Komunalijama.

Ono što bi načelniku u sadašnjoj situaciji najviše odgovaralo jeste da se ne izglasa Nacrt budžeta, ne bi bilo javne rasprave, a on bi mogao čekati zadnji rok i nakon toga samostalno proglasiti budžet.

Ono što je interesantno jeste da bi o vrlo važnim odlukama, svojim glasom mogao odlučivati vijećnik i aktuelni direktor Komunalija Amir Đogić. Komisija za sukob interesa treba odlučiti može li direktor JP biti i vijećnik, a pogotovo ako taj vijećnik učestvuje u raspravi i glasa za izdvajanje novčanih sredstava za preduzeće na čijem se čelu nalazi.

Mersad Sarajlija/Trend radio

Vezane vijesti: