Nema nove sjednice Vijeća dok se sve usvojene odluke na objave u Službenom glasniku

Danas je održana sjednica Kolegija OV Velika Kladuša, a glavna rasprava vođena je o odlukama koje je Vijeće ranije usvojilo, a koje nisu objavljene u Općinskom Službenom glasniku. Između ostalog jedna od odluka koja nije objavljena je  odluka o ukidanju tzv. „bijelog kruha“ za sve općinske zvaničnike, tj  naknada kojom se izabranim zvaničnicima (načelnik, predsjedavajući OV, savjetnici) omogućuje da imaju primanja godinu dana nakon kraja mandata.

Nakon duge rasprave članovi Kolegija su zaključili da se na ovakav način opstruira njihov rad, a  usvojili su prijedlog vijećnika Brace Kordića, da se ne raspravlja o materijalima i terminima nove sjednice, dok se akti koji su usvojeni na prethodnim sjednicama ne objave u Službenom glasniku.

Ono što Kolegij nije prihvatio jeste zahtjev ovlaštenih zamjenika Općinskog načelnika o preispitivanju amandmana, jer kako su rekli, njima nije dostavljeni amandmani.

Vijećnici su prihvatili i molbu MZ Polje da se Ministarstvo sigurnosti napomene da je prije dva dana istekao rok o zatvaranju privremenog migrantskog  kampa „Miral“, i da se ponovo traži da se kamp hitno zatvori po odluci Vijeća od 17. septembra.

Odmah nakon sjednice objavljeno je i reagiranje općine u kojom se članovi Kolegija optužuju za neodgovorno i neprofesionalno ponašanje, kao i da se od ovlaštenika Općinskog načelnika traži da krše propise i čine nezakonite radnje.

Vezane vijesti: