Održana 36. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša

Danas je sa početkom u 11h održana 36. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša, na kojoj je bilo prisutno 15 vijećnika čime je postojala većina za održavanje sjednice.
Predložene tačke na početku sjednice uključivale su Vijećnička pitanja, razmatranje zakona CIK-a BIH za postupanje u skladu sa odredbom člana 2.16 Izbornog zakona BiH od 1.7.'20. i informacije u vezi presude Ustavnog suda FBIH kojoj je Budžet Općine Velika Kladuša i Odluka o izvršenju za 2020. proglašenu od strane Općinskog načelnika dana 1.4.'20., donesenu suprotno Ustavu FBiH od strane neovlašetnog organa.
Nakon što je Predsjedavajući Fikret Bašić predstavio predloženi dnevni red uslijedilo je donošenje dodatnih tačaka koje su vijećnici predložili, a to su razmatranje prijedloga zaključka kojim se traži od Općinskog načelnika da stavi van snage u cijelosti svoju naredbu donesenu 12.4. koja se odnosi na obustavljanje rada svih državnih službenika i namještenika kada je u pitanju rad kolegija i Općinskog vijeća.

Vijećnici su upoznati sa informacijom da je Općinski načelnik Fikret Abdić , donio ovlaštenja o svojim zamjenicima koji će obavljati poslove iz nadležnosti Općinskog načelnika prema Zakonu i Statutu općine Velika Kladuša, a imenovao je: Sabinu Mehadžić Bašić, pomoćnicu načelnika, Arijanu Omeragić, šeficu Odsjeka za imovinsko – pravne i geodetske poslove te Ervina Abdića, savjetnika općinskog načelnika. Međutim, funkciju zamjenika neće obavljati Sabina Mehadžić Bašić jer je jutros podnijela zahtjev za sporazumno razrješenje iz državne službe, odnosno zahtjev za prekid radnog odnosa.


U okviru vijećničkih pitanja vijećnici su se dotakli raznih pitanja koja su uključivala isplatu stipendija, funkcionisanje Općine sada kada su imenovana lica koja će mijenjati načelnika i dodjela sredstava od strane vlade Federacije BIH u iznosu 20 miliona maraka, a koje su namijenjene za lokalne zajednice.

Naredna tačka Dnevnog reda koja je predložena odnosila se na informaciju Policijske stanice Velika Kladuša u segmentu migrantske krize za mjesec jun ‘20. i inicijativa u vezi odluke za smanjenje cijena za 50% za komunalne namete.
Prije svega Predsjedavajući je upoznao prisutne da je Općinski načelnik zbog nemogućnosti obavljanja poslova ovlastio određene osobe koje će obavljati zadatke tokom njegove privremene odsutnosti, odnosno spriječenosti. Nakon razmatranja svih tačaka dnevnog reda koje su usvojene jednoglasno, prisutni su odlučili da će naredna sjednica biti tematska sa fokusom na migrantsku situaciju na području općine.

Nejra Mustedanagić-Ljubijankić/Trend radio

Vezane vijesti: