Ponovo zakazana prva redovna sjednica Vijeća za 4.mart

Danas je u kabinetu predsjedavajućeg OV Općine Velika Kladuša Admila Mulalića, održana sjednica Kolegija vijeća kojoj su prisustvovali svi članovi. Predsjedavajući OV je preložio dnevni red koji se sastojao od: usvajanja zapisnika sa prve sjednice kolegija, zatim druge i osnovne tačke- određivanje dnevnog reda i termina za prvu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Velika Kladuša, te tekuća pitanja. Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Prva tačka dnevnog reda bila je razmatranje izvoda i zapisnika sa prve sjednice kolegija, koji je jednoglasno usvojen.

Prema drugoj tački dnevnog reda članovi kolegija su odredili dnevni red i termin prve i druge redovne sjednice OV.

Prva redovna sjednica Općinskog vijeća Velika Kladuša zakazana je za 04. mart 2021.godine sa početkom u 11:00 h, a kao osnovna tačka navodi se imenovanje radnih tijela OV.

Druga redovna sjednica održat će se nekoliko dana kasnije, tačnije 9. marta na kojoj će se naći nacrt Odluke o budžetu, njegovom izvršenju i nacrt Programa zajedničke komunalne potrošnje (ZKP) za tekuću godinu.

U sklopu tekućih pitanja, Fuad Sulejmanagić je pomenuo upite građana vezane za utvrđivanje štete koja je nastala u toku nedavnih zemljotresa. Amir Purić je preložio novo imenovanje komisije za ljudska prava i ravnopravnost spolova. Razlog je što u trenutnoj komisiji nema niti jedne žene. Dinko Ljubijankić je istakao da ne želi biti član  komisije za dodjelu stipendija jer se zalaže da svi studenti sa područja Općine dobiju stipendiju. Ukoliko tako bude, za komisijom nema potrebe.

Lajla Žalić/Trend radio

Vezane vijesti: