Potpisan sporazum o saradnji između direktora velikokladuških osnovnih škola i direktora Centra za socijalni rad Velika Kladuša i Centra za mentalno zdravlje Velika Kladuša

U okviru provedbe „Programa sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama USK“ danas je u sali restorana Libertas upriličeno svečano potpisivanje Sporazuma o saradnji između direktora velikokladuških osnovnih škola i direktora Centra za socijalni rad Velika Kladuša i Centra za mentalno zdravlje Velika Kladuša.
Sporazum o saradnji potpisuje se s ciljem uspostavljanja općinskog referalnog mehanizma u svrhu pružanja multisektorske podrške djeci u srednjem i visokom riziku od društveno neprihvatljivih ponašanja kao i zaštitu djece od nasilja, zlostavljanja i zenamarivanja.
Tekst Sporazuma je pregledan i odobren od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona kao i od strane Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike.

„Program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama USK“ od augusta 2020. god. realizuje humanitarna organizacija „Genesis project, a na poziv Kantonalnog ministarstva obrazovanja.
Vodeći partner u provođenju programa je Kancelarija UNICEF-a, a program se realizuje pod pokroviteljstvom Vlade Švedske.

Trend radio

Vezane vijesti: