Saopćenje za javnost: U vodu bačeno blizu pola miliona maraka predviđenih za rješavanje problema pasa lutalica

Općina Velika Kladuša je u periodu 2017-2019. za izgradnju i potrebe azila izdvojila 350 000 KM budžetskih sredstava, a u budžetu za 2020. godinu je predviđeno još 100 000 KM za tu namjenu. Rezultat ovih ulaganja je azil na neadekvatnom mjestu s neadekvatnim uslovima za boravak pasa, ali i naselja koja su jednako puna pasa lutalica kao i prije uspostavljanja azila. Na ovaj problem reagirao je Zlatko Pajazetović, potpredsjednik Općinskog odbora Naše stranke u Velikoj Kladuši.

„Problem s psima lutalicama nije riješen upravo iz razloga što se radilo na saniranju posljedica, a ne na prevenciji uzroka. Azil u Velikoj Kladuši postoji već skoro 4 godine i evidentno je da se broj pasa nije smanjio, što nam govori da u budućnosti stvari moramo rješavati sistemski, a ne na populistički način koji nam se kad-tad obije o glavu i skupo nas košta.

Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja, u ovom slučaju pasa, predviđeno je da se preventivno djeluje i zaustavi nekontrolisano razmnožavanje. Da bi se djelovalo preventivno mora se ispuniti nekoliko zakonom predviđenih obaveza koje uključuju više aktera, od vlasnika pasa do Općinskih  službi koje su zadužene za određeni dio posla.

Osnovni uslovi za  prevenciju povećanja  broja pasa su sterilizacija-kastracija, registracija pasa koji imaju vlasnike i kontrola njihovog kretanja. Prvi i neophodni korak u pravcu sistematskog rješavanja ovog problema je donošenje odluke koja uređuje ova pitanja na nivou Općine i njeno provođenje u punom kapacitetu.

Odluka predviđa da su vlasnici pasa dužni izvršiti registraciju u ovlaštenoj veterinarskoj stanici i snositi odgovornost za kretanje svog psa. Dalje, vlasnik mora voditi brigu o kontroli razmnožavanja svog psa na način da se izvrši sterilizacija-kastracija ili kontrola kretanja psa u vrijeme parenja.Općinske službe moraju voditi brigu o prihvatilištu, provođenju gore navedenih mjera i brigu o psima koji nemaju vlasnike na način da provjeravaju da li su registrovani, sterilizirani ili kastrirani, te su dužni da dalje postupaju po zakonom predviđenoj proceduri.

Upravo ove mjere smo uvrstili u program „Za drugačiju Veliku Kladušu“, i njihovim provođenjem, odnosno provođenjem programa kastracije, sterilizacije, zbrinjavanja i registracije, može se kontrolisati populacija pasa lutalica. Lokalni nivo vlasti je dužan osigurati sredstva za provođenje programa kastracije i sterilizacije pasa lutalica, te osigurati kapacitete za adekvatno zbrinjavanje napuštenih životinja prema standardima koje propisuje državni zakon. Provođenjem ovih mjera možemosmanjiti broja pasa u azilu i osigurati da kroz dvije do tri godine broj pasa lutalica u naseljima smanjimo na minimum. Vladajući u protekle 4 godine su pokazali da za to nisu sposobni. Kako od vlasti koja nije u stanju da sistemski i u skladu sa zakonom riješi problem napuštenih pasa, očekivati da se bavi mnogo složenijim problemima poput migrantske krize ili saniranja negativnih ekonomskih posljedica pandemijekoronavirusa? Tako će rješavanje nagomilanih problema, među kojima je i ovaj s

POLITIČKA ORGANIZACIJA GRAĐANA “NAŠA STRANKA”
OPĆINSKI ODBOR VELIKA KLADUŠA

Vezane vijesti: