Saopštenje u povodu 3. decembra –Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Ove godine dočekujemo 3. decembar –Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u otežanim okolnostima, jer pored uobičajnih problema sa kojim se suočavamo svakodnevno, dodatne probleme donijela nam je pandemija COVID-19: ograničenost u kretanju, otežan pristup informacijama, otežane mogućnosti za zdravstvenu njegu, zaustavljena započeta liječenja, slaba zaposlenost i gubitak radnih mjesta, zatvaranje ili smanjenje rada zaštitnih radionica, centara i udruženja koje brinu za osobe s invaliditetom.


Većina organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom su morale smanjiti aktivnosti a neki i potpuno obustaviti sve aktivnosti zbog nedostatka sredstava, jer je većina donatora smanjila ili u potpunosti obustavila financiranje Projekata zbog pandemije COVID-19, a to su uglavnom bili jedini izvori financiranja za organizacije osoba sa invaliditetom.
Institucije vlasti svih nivoa ni do sada nisu dovoljno brinulo o ovoj ranjivijoj kategoriji stanovništva, a posebno su tu nebrigu pokazali u vremenu vanrednih okolnosti izazvane pandemijom COVID-19, kad su se trebale posebno angažirati da zaštite svoje stanovništvo a posebno ranjive kategorije kakve su osobe sa invaliditetom.
Zbog svih navedenih razloga i trenutnih okolnosti naše Udruženje ove godine neće provoditi nikakve vlastite aktivnosti na obilježavanju 3. decembra-Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, već se priključiti medijskoj kampanji kroz Projekat SOCIETIES 2, “Zaštitimo osobe s invaliditetom tokom pandemije COVID-19”, a cilj javne kampanje je osvijestiti građane, institucije vlasti i potaknuti ih da zaštite osobe s invaliditetom, posebno za vrijeme pandemije.


U projektu SOCIETIES napravljeno je istraživanje u BiH i zemaljama regije kako bi se sagledale posljedice koje pandemija ostavlja na Udruženja i Organizacije osoba s invaliditetom. Rezultati su zabrinjavajući i pokazuju da osobe s invaliditetom i njihove organizacije sad trebaju pomoć više nego ikad prije.
Molimo vas da podržite kampanju “Zaštitimo osobe s invaliditetom tokom pandemije COVID-19” te da ona bude predmetom vaše medijske pažnje.

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE VELIKA KLADUŠA

Vezane vijesti: