U velikokladuškom Vijeću neriješen rezultat, načelnik proglašava budžet

Jučerašnja sjednica velikokladuškog Vijeća definitivno je pokazala da je trenutni odnos političkih snaga neriješen, to je da nijedan politički blok nema većinu za donošenje odluka. Sjednica je počela minutom šutnje i učenjem fatihe za nedavno preminulog Huseina Murtića, predsjednika općine u periodu 1976.-1982. Ono što je novina u odnosu na prethodne sjednice jeste da se vijećnicima putem video-linka obratio načelnik Fikret Abdić. U svom obraćanju načelnik se svojom ispraznom retorikom vrlo malo dotakao predloženog budžeta u iznosu od 16,7 miliona KM, a vijećnike je obavijestio da će im uskoro dostaviti Izvještaj o radu za protekli mandatni period, valjda zbog toga što nije dostavljao godišnje izvještaje što mu je zakonska obaveza.

Kada je u pitanju rasprava o budžetu, potrebno je istaći da su vijećnici uložili 30 amandmana na predloženi budžet, od kojih je veliki broj bio ekonomski opravdan sa kvalitetnim obrazloženjem. Tako je Dinko Ljubijankić uložio 11 amandmana, Amir Purić 9, Admil Mulalić 8, a Zlatko Pajazetović je uložio jedan amandman. Od svih uloženih amandmana prihavaćena su dva amandmana Admila Mulalića u potpunosti i jedan djelimično. Ako su dva amandmana bila rezonska i opravdana, treći amandman o izdvajanju 50 000 KM za Festival zavičajne pjesme (traženo 100 000 ?) u današnje vrijeme je van svih rezona.
Skidati sa budžeta dva nogometna kluba (Krajišnik i Mladost), a uvrstiti festival koji je možda i imao smisla prije 15 godina, a u današnje vrijeme sigurno ne.


Prvi se u raspravu o budžetu javio predsjednik Kluba NS Amir Purić, koji je iznio razloge zbog kojih oni neće podržati budžet, a to su neusvajanje ni jednog od predloženih amandmana u kojima se između ostalog traži i smanjenje transfera za političke stranke za 70.000 KM. Ovo ne samo da nije prihvaćeno, već je načelnik predložio i povećanje transfera za od 50 %.


Tokom same rasprave o budžetu Dinko Ljubijankić je istakao da je predloženi budžet nerealan, jer je ostvarenje za prošlu godinu bilo za 6 miliona manje od predloženog budžeta. U jednom od amandmana Ljubijankić je predložio da se kao početna sredstva za uređenje centra grada za ovu godinu izdvoji 500 000 KM, a da bi slikovito to obrazložio rekao je “za posljednjih pet godino jedina ulaganje u gradu bilo je postavljanje sata u centru”. Na kraju svog obraćanja Ljubijakić je poručio ovlaštenicima načelnika da paze šta potpisuju, da ne zaborave 18. mart ove godine (dan kada je sud potvrdio optužnicu protiv aktuelnog načelnika).


Predjednik kluba SDA Asim Veladžić je izrazio razočarenje obraćanjem načelnika i kako je rekao, njegovom nezainteresiranošću za budžet. Veladžić je istakao da je klub SDA podržao amandmane na budžet, a da su oni podnijeli amnadmane na njegovo izvršenje što načelnik isto tako nije prihvatio. Posebno je izrazio razočarenje povećanjem granta za političke stranke i grupacije vijećnika.
U svojoj diskusiji Aladin Ćerimović je obrazložio zbog čega Klub vijećnika SDP-a neće podržati budžet, a pozvao je načelnika ukoliko se ne prihvati budžet da se u što kraćem periodu održi još jedna sjednica na kojoj bi se predložio korigovani budžet, koji bi bio prihvatljiv i ostalim strankama.
Šef kluba NES-a (bivša A-SDA) Fuad Sulejmanagić je istakao da oni ne mogu podržati budžet jer je između ostalog sa njim predviđeno izdvajanje 1,7 miliona za Komunalije, a ovo preduzeće godinama ne podnosi izvještaj o radu i financijskom poslovanju tako da niko nema pravi uvid u poslovanje ove firme. Jedino što se zna jeste da kasne plate, ne uplaćuju su doprinosi i da ovo nije način za rješavanje situacije u ovom preduzeću.


Tokom svog obraćanja vijećnik-direktor Amir Đogić je pokušao da isprovocira grupaciju opozicionih vijećnika, na način da oni ne smiju glasati za budžet jer im je tako neko naredio. Tokom svog govora vijećnik-direktor Đogić je veličao preduzeće iz kojeg dolazi, a i u svom stilu napadao je sve one koji ne razmišljaju kao on. Tako je čak pominjao i glogov kolac, koji su prije godinu dana, kako kaže, tadašnji vijećnici udarili Komunalijama.
Predsjednica Kluba vijećnika Laburističke stranke Elvira Abdić Jelenović pri kraju sjednice imala je dvadesetominutno obraćanje koje je iskoristila za analizu političke situacije u BIH, kritiku vlasti svih nivoa kao i o svemu drugom, a najmanje o budžetu.
Na samom kraju prisutnima se obratio i predsjedavajući OV Admil Mulalić, koji je rekao da će podržati budžet, a zato je naveo svoje razloge kao što su stipendije, grant za mlade i ostale pozitivne strane ovog budžeta.
Na kraju raspave i brojnih replika, pristupilo se glasanju, a epilog je bio da je za usvajanje budžeta glasalo 12 vijećnika LS, vijećnik DNZ-a Admil Mulalić i nezavisni vijećnik Amir Ćufurović, a protiv su bili vijećnici SDP-a, SDA, NS, NES-a (bivša A-SDA), vijećnik DNZ-a Dinko Ljubijankić i vijećnik NIP-a Nedžad Nadarević.
Poslije glasanja o budžetu vijećnici su nakon prihvaćenih amandmana usvojili ZKP, kao i ostale predložene materijale.


Ono što je sasvim izvjesno jeste da će načelnik ovih dana proglasiti budžet, što je već postalo ustaljeno kada je u pitanju Velika Kladuša (već treći put u pet godina mandata). Posljednja sjednica je pokazala da u kladuškom vijeću ponovo imamo pat poziciju, jednu stranu čini 12 vijećnika Laburističke stranke, vijećnik DNZ-a i predsjedavajući vijeća Admil Mulalić i nezavisni vijećnik Amir Ćufurović, koji ni sam ne zna od koga je nezavisan, ni od koga je zavisan.
Drugu grupaciju po svemu sudeći trenutno čine vijećnici ostalih stranaka i vijećnik DNZ-a Dinko Ljubijankić, koji je u nekoliko navrata dao do znanja da neće promijeniti svoje mišljenje kada je u pitanje izvršna vlast u Velikoj Kladuši i njihovo upravljanje općinom proteklih godina.
Da je u politici sve moguće, najbolje se vidi kod pojedinih vijećnika koji su drastično promijenili svoje političke stavove u odnosu na prije nekoliko mjeseci (Mulalić i Ćufurović). Tako kada je u pitanju kladuška politička scena, ništa nas ne smije iznenaditi pa ni novi politički obrati u vijeću.


Mersad S./Trend radio

Vezane vijesti: