USK – Primjetan priliv migranata

Danas je u Bihaću održan prošireni sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK, kojem su bili prisutni i predstavnici : Grada Bihaća, Službe za poslove sa strancima te IOM i UNHCR.Analizirana je sveukupna situacija i realizacija ranije donesenih zaključaka Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK a na osnovu Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona.
Konstatirana je narušena sigurnosno i zdravstveno – epidemiološka situacija na području Kantona dok epidemiolozi Zavoda za javno zdravstvo i Krizni štab Ministarstva zdravstva USK ukazuju i na pogoršanu epidemiološku situacija unutar kampova za prihvat migranata.

Stvaranje novih divljivih kampva otežava rad pripadnika policije i ugrožava sigurnosnu sitaciju, ocjena je Ministarstva unutrašnjih poslova.U skladu s ovim Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK donijela je danas slijedeće zaključke:
1. Maksimalna kvota za prihvat migranata na teritoriji USK ostaje 2500 osoba i to: 1500 u kampu Lipa, 500 za porodice, porodice sa djecom i žene samce u kampu Borići i 500 za porodice sa djecom i djecu bez pratnje u kampu Sedra.

2. Zabranjuje se otvaranje novih prihvatnih centara na području Unsko-sanskog kantona a Uprava za inspekcijske poslove USK zadužuje se da, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova intenzivira kontrole iznajmljivača privatnih smještaja i pružaoca usluga prevoza za ilegalne migrante.

3. Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK pruža podršku aktivnostima Ministarstva sigurnosti u uspostavljanju boljih uslova u prihvatnom kampu Lipa kod Bihaća .

4. Zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije da, zbog narušene sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke situacije na području BiH i među migrantskom populacijom, intenziviraju aktivnosti kontrole priliva ilegalnih migranata na područje Unsko-sanskog kantona .

5. Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK traži od UN agencija, koje upravljaju kampovima za ranjive kategorije Borići i Sedra, da posebno povedu računa o suzbijanju posljedica širenja zaraze koronavirusom u ovim centrima, uz saradnju sa Zavodom za javno zdravstvo i Kriznim štabom Ministarstva zdravstva Vlade USK. Upućujemo istu preporuku i Službi za strance kad su u pitanju kampovi Miral i Lipa.

6. Traži se od Crvenog križa USK da nastavi koordinaciju humanitarnih aktivnosti sa NVO i pojedincima, koji žele da pružaju pomoć migrantima u tranzitu, uz prethodnu saglasnost Službe za poslove sa strancima i daljom obavezom stvaranja baze podataka o radu na terenu. Koordinirani humanitarni rad mora biti težišno oslonjen na zvanično uspostavljene prihvatne centre a podjela pomoći van zvaničnih kampova, dozvoljava se isključivo na pristupnim mjestima utvrđenim u koordinaciji CK USK i Službe za rad sa strancima.

7. Upućuje se ponovo poziv nadležnim institucijama BiH da oforme prihvatne kampove za ilegalne migrante, van područja USK te uspostave mehanizam kontrole priliva migranata, u skladu sa rasploživim smještajnim kapacitetima te da prioritetno u jedan od novoformiranih kampova relociraju migrante iz privremenog centra Miral u Velikoj Kladuši.

8. Zahtijeva se od Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije USK da vrše kontrolu ulaska i izlaska migranata iz kampa Miral u Velikoj Kladuši s ciljem postupnog pražnjenja ovog kampa i njegova zatvaranja u dogledno vrijeme.

9. Traži se od Ministarstva sigurnosti VM BiH da, kroz nadležne institucije, provede ranije dogovoreno, relociranje maloljetnika bez pratnje iz kampova Miral i Borići u kamp Duje, Doboj gdje im je osiguran smještaj sukladno potpisanom Sporazumu MS VM BiH.

10. Traži se od Službe za poslove sa strancima da koordinira prihvat migranata prisilno vraćenih na područje USK bez poštivanja procedura zvanične readmisije kao i ilegalnih migranata van zvaničnih prihvatnih smještaja, posebno vodeći računa na rizik širenja korona virusa i potrebe poštivanja smjernica za očuvanje zdravstveno-epidemiološke situacije.

Izvor:Vlada USK

Vezane vijesti: