USK: Za obnovu škola Vlada USK izdvojila tri miliona maraka

Za rekonstrukciju i obnovu škola u ovoj godini Vlada USK je planirala, a Skupština odobrila, sredstava od  tri miliona KM.Podrška će prvenstveno biti pružena školama gdje je neophodna hitna rekonstrukcija.

Iznos je oko koji bi trebao omogućiti manje i veće građevinske zahvate na obrazovnim ustanovama gdje su uočena najveća oštećenja i dotrajalost.

Sada je važno da se prije svega pruži podrška školama gdje je neophodna hitna rekonstrukcija, poput škole u Vrnograču koja  je pretrpjela velika oštećenja kao posljedica potresa u Hrvatskoj.

Novac je osiguran i čeka se završetak procedure izbora firme koja će raditi na obnovi. I prije potresa škola je zahtijevala popravke, te je u nekoliko navrata urađena sanacija koja se uglavnom ogledala u zamjeni stolarije, ali i uređenju  školskog dvorišta.

Izvor:RTVUSK

Vezane vijesti: