Usmenom naredbom načelnik onemogućio ulazak vijećniku u zgradu Općine

Da se iz kabineta velikokladuškog načelnika nikako ne mogu pomiriti sa gubitkom većine u Općinskom vijeću, najbolje se vidi iz današnjeg događanja kada je vijećniku Naše stranke Zlatku Pajazetoviću onemogućen ulaz u zgradu Općine. Kako smo dobili informaciju, vijećniku je na ulazu zaštitar rekao da ne može ući u Općinu jer je dobio takvo naređenje iz Kabineta načelnika.
Pošto je Pajazetović bio u društvu novoimenovanog predsjedavajućeg OV Dinka Ljubijankića, tražili su objašnjenje od zaštitara koji je nakon ovoga ponovo otišao u Kabinet i vratio se sa informacijom da Ljubijankić može ući, a on definitivno ne.


“Nakon ovog nevjerovatnog čina, pozvali smo policiju koja je došla na lice mjesta i uzela zapisnik o samom događaju”, rekao je Pajazetović. Pokušavši saznati koji su motivi za ovakav čin, redakcija Trend radija je uputila e-mail u Kabinet, sa namjerom da se izjasne o ovom događaju. S obzirom da nam nije odgovoreno na naš upit, nismo uspjeli saznati koji su bili razlozi za ovakav skandalozan postupak, pogotovo što se radi o vijećniku, a u Pravilniku o kućnom redu Općinskog organa uprave stoji “Vijećnicima OV prilikom ulaska u zgradu Općine nije potrebna posebna propusnica, niti se isti moraju najavljivati u smislu posjete” (član 5.). Još veći paradoks svega ovoga je da je ovaj Pravilnik stupio na snagu 2019. godine, a potpisao ga je aktuelni načelnik Fikret Abdić.


Sa ovim potezom još jednom se potvrđuje samovolja načelnika i njemu najbližh saradnika, a sve u cilju onemogućavanja normalnih demokratskih procesa koji se trenutno dešavaju u Velikoj Kladuši. Saznali smo da su danas tokom dana čak bile izuzete sve interne knjige iz pisarnice, kako bi se vjerovatno onemogućilo dostavljanje pošte službama i Kabinetu i na taj način se onemogućila komunikacija Općinskog vijeća sa službama i samim Kabinetom. Pretpostavka je da se na ovaj način želi spriječiti dostavljanje odluka Vijeća nadležnoj službi radi objave u Službenom glasniku, što je gotovo isti scenarij iz 2020. godine, kada su kao i sada zabranjivali službenicima da izvršavaju svoje radne obaveze.


Svi ovi potezi koji su urađeni proteklih mjesec dana, govore u prilog tome da će načelnik i Laburistička stranka na sve moguće načine pokušati onemogućiti rad Općinskog vijeća, što se najbolje vidjelo i po opstrukcijama koje se dešavaju posljednjih mjeseci od kako je pokrenuta Inicijativa za opoziv načelnika. U nedostatku poslovnih planova, investicija i projekata, Laburistička stranka i načelnik se u svojim obraćanjima konstantno vraćaju u vrijeme Agrokomerca, pokušavajući nostalgijom i emocijama zadržati postojeće biračko tijelo.

M. Sarajlija/Trend radio

Vezane vijesti: