Usvojen Nacrt budžeta u iznosu od 16,5 miliona KM

Na danas održanoj drugoj redovnoj sjednici velikokladuškog vijeća vijećnici su usvojili Nacrt budžet za ovu godinu u iznosu od 16,5 miliona KM, a javna rasprava će se odvijati od 11-16.3. ove godine, a prijedlozi će se moći dostavljati online putem a planirana je i glavna rasprava sa ograničenim brojem prisutnih. Na samom početku, kao ovlaštenik Općinskog načelnika, za riječ se javio Ervin Abdić, koji je po ko zna koji put rekao da načelnik nije mogao biti prisutan na sjednici zbog situacije sa COVIDOM.

Prije same rasprave o nacrtu budžeta, vijećnici su bili vrlo aktivni kod prve tačke, vijećnićka pitanja i odgovori. Prije ove tačke vijećnici Dinko Ljubijankić, Aladin Ćerimović, Bisenija Mušedinović i Ibrahim Kajtezović uputili su nekoliko inicijativa, a Ljubijankić je između ostalog tražio da Općinsko vijeće obaveže Načelnika da u narednih 10 dana podnese Izvještaj o radu za period 2017., 2018. i 2019. godina, jer je to njegova obaveza po poslovniku i statutu Vijeća. Ove inicijative nisu dobile podrške većine, a treba naglasiti i da određen broj vijećnika opozicije prilikom glasanja nije bio u sali vijećnice. Pored inicijativa bilo je dosta pitanja vezana za funkcioniranje Općinskog organa, broja zaposlenih savjetnika, jedno od pitanja bilo je zbog čega još uvijek nije formirana komisija za urbanističke i građevinske dozvole, tako da trenutno imamo situaciju da  od juna prošle godine nije dodijeljena ni jedna dozvola.

Nakon vijećnićkih pitanja, prešlo se na prvu tačku dnevnog reda a to je rasprava o Nacrtu budžeta za 2021. godinu. Na samom početku predsjedavajući vijeća Admil Mulalić dao je pojašnjenje kategorije Nacrt budžeta, a suština je da se na predloženi nacrt ne ulažu amandmani, već se vodi rasprava i ako se usvoji tek kasnije budžet dolazi pred vijećnike u vidu prijedloga, koji je prije toga prošao javnu raspravu. Nacrt je obrazložila šefica Službe za financije Sebila Dervić Melikić, koja je vijećnicima prezentirala prihodovnu i rashodovnu stranu budžeta.

Tokom rasprave o budžetu bilo je različitih mišljenja i pristupa, vijećnici Laburističke stranke su se trudili opravdati ovaj iznos budžeta, dok su vijećnici opozicije ukazivali na brojne manjkavosti samog budžeta, njegovu nerealnost u prihodovnoj strani i vrlo mala kapitalna ulaganja.

Nakon duge rasprave, vijećnici su većinom glasova usvojili i nacrt ZKP-a za ovu godinu.

Kada se pogleda struktura budžeta, ono što odmah pada u oči jeste činjenica da je budžet nerealan, jer je nacrtom predviđeno povećanje u odnosu na prošlogodišnji u iznosu od 10 %, što je u sadašnjoj situaciji teško za vjerovati. Da se ne misli odustati od dosadašnjeg pristupa načelnika, najbolja je potvrda da je za Komunalije predviđeno 1.700 000 KM, preduzeću koje pored silnih ulaganja grca u finacijskim problemima, plate kasne a i radnici su sve nezadovoljniji. Ono što je sigurno biće vrlo interesantno kakav će nakon rasprave konačan budžet biti predložen i hoće li biti usvojen u Vijeću ili će ga načelnik proglasiti.

Mersad Sarajlija/Trend radio

Vezane vijesti: