Velika Kladuša: Pet kandidata za načelnika i 239 za vijećnike

Za  poziciju velikokladuškog načelnika pretenduje pet kandidata; aktuelni načelnik Fikret Abdić, Adem Pajazetović, Jasmin Hušić, Ramo Hušidić i bivši načelnik Edin Behrić. Od navedenih kandidata Fikret Abdić je kandidat Laburističke stranke, dok su ostala četvorica  nezavisni kandidati, s tim da Jasmina Hušića podržava nekoliko političkih stranaka koje su to objavile prije nekoliko mjeseci.

Kad je u pitanju Općinsko vijeće, za 28 vijećnićkih mjesta bori se 239 kandidata (8,5 kandidata za jedno mjesto), podijeljenih u 10 stranačkih lista , kao i 3 nezavisna kandidata.

Na biračkim spiskovima u Velikoj Kladuši za prošle izbore nalazilo se oko 42.673 birača, a cenzus za izbor u Općinsko vijeće iznosi 3 % od ukupnog broja važećih listića.

Trend radio će i ove godine organizirati debatne emisije, kako za kandidate za općinskog načelnika, tako i za političke subjekte koji imaju kandidate za OV.

Predizborna kampanja počinje 16. oktobra, a izbori se održavaju 15. novembra.

Preliminarna lista kandidata CIK-a:

001 NAČELNIK/GRADONAČELNIK VELIKA KLADUŠA / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ВЕЛИКА

КЛАДУША

01701 LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH

1 FIKRET ABDIĆ

01898 ADEM PAJAZETOVIĆ- NEZAVISNI KANDIDAT

02463 RAMO HUŠIDIĆ- NEZAVISNI KANDIDAT

02446 JASMIN HUŠIĆ- NEZAVISNI KANDIDAT

02430 EDIN BEHRIĆ- NEZAVISNI KANDIDAT

001 OV/SO/GV/SG/SD VELIKA KLADUŠA / ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА

ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА/СКУПШТИНА ДИСТРИКТА ВЕЛИКА КЛАДУША

01701 LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH

1 ELVIRA ABDIĆ JELENOVIĆ

2 AMIR ĐOGIĆ

3 FIKRET MURTIĆ

4 EMINA ĆEHIĆ

5 HASAN OMANOVIĆ

6 AIDA ŠAKANOVIĆ-OKANOVIĆ

7 ISMET BEHRIĆ

8 FIKRET ABDIĆ

9 ESMA DELIĆ

10 EMIR DELIĆ

11 ALISA MEŠINOVIĆ

12 SENAD ELEZOVIĆ

13 ZUMRETA DIZDAREVIĆ

14 ESAD ŠABIĆ

15 NEDŽAD SALKIĆ

16 MATILDA ČELEBIĆ

17 JUSO MURIĆ

18 AMNA GRABUS-KESEROVIĆ

19 HUSE MEHIĆ

20 DAMIR PLEHO

21 SENHIDA MURTIĆ

22 FIKRET (OSMAN) KARAJIĆ

23 SADIKA RAHMANOVIĆ

24 ELVIR SEFIĆ

25 ALMIR GRAČANIN

26 EMIRA DŽANANOVIĆ

27 SUAD ŠARIĆ

28 SARA ABDIĆ

29 MEHMED MUJAKIĆ

30 ELVIS HODŽIĆ

31 DŽENETA DURMIĆ

32 JUSUF ALIBEGIĆ

33 MIRSADA ŠABIĆ

01698 DEMOKRATSKA FRONTA

1 MEHMEDALIJA MILJKOVIĆ

2 AMRA MILJKOVIĆ

3 ASIM KARAJIĆ

4 IBRO MUJAGIĆ

5 AJLA BEGOVIĆ

6 SULEJMAN ČELEBIĆ

7 EVELDIN HADŽALIĆ

8 SENADA MILJKOVIĆ

9 ESMA HUSIĆ HUKAREVIĆ

10 IBRAHIM KAKNJAŠEVIĆ

11 ELVIDA HUSKIĆ

12 ZENUN FEJZAJ

13 ASIMA MAHMUTOVIĆ

14 SEAD HUSKIĆ

15 ELVEDIN VELIĆ

16 AMIRA MAHMUTOVIĆ

17 SULEJMAN MAHMUTOVIĆ

18 SENIJA KOŠTIĆ

19 HAJRUDIN KAJTAZOVIĆ

20 NURIJA MAHMUTOVIĆ

02314 NEZAVISNI BLOK

1 FADILA SABLJAKOVIĆ

2 BEGO RAKOVIĆ

3 NEVZAD KANTAREVIĆ

4 SENADA HUŠIDIĆ

5 BERID DIZDAREVIĆ

6 FIKRETA ĆEHIĆ

7 ADIS HUŠIDIĆ

8 EMIR KESEROVIĆ

9 NAIDA ALIBEGIĆ

10 SENAID PEHLIĆ

11 ARNELA ŠAKINOVIĆ

12 HUSEIN DIZDAREVIĆ

13 RASIMA KESEROVIĆ

14 FADILA ŠAHINOVIĆ

15 MUJAGA MURTIĆ

01678 FIKRET DUKIĆ- NEZAVISNI KANDIDAT

02467 EDIN KEKIĆ- NEZAVISNI KANDIDAT

01182 SBB

1 MUHAMED TABAKOVIĆ

2 DŽELILA KAJTEZOVIĆ

3 ALMA TEMINOVIĆ

4 EMIL HAŠIĆ

5 DŽENIS ČUTURIĆ

6 NERMINA TABAKOVIĆ

7 ZEMIR HUŠIDIĆ

8 MENSUR HAŠIĆ

02934 SDP-KSPP

1 FIKRET BAŠIĆ

2 ERVINA ĐOGIĆ-ŠABIĆ

3 IBRAHIM (HASAN) KAJTAZOVIĆ

4 ENVER PEHLIĆ

5 MEJRA SULJANOVIĆ

6 IBRAHIM (RASIM) KAJTAZOVIĆ

7 AMELA HASANOVIĆ

8 ALADIN ĆERIMOVIĆ

9 ELVIRA KOŠTIĆ

10 NIHAD UGARAK

11 SELMA KARAJIĆ

12 EMIN VELIĆ

13 ASIMA DEKIĆ

14 RASIM KENDIĆ

15 NERMIN PONJEVIĆ

16 EVRESA OKANOVIĆ

17 ENVER BAJREKTAREVIĆ

18 ZEMIRA KANTAREVIĆ

19 ASKO KARAJIĆ

20 FARUK TRGIĆ

21 ALDIJANA ALIBAŠIĆ

22 AMIL ĆEHIĆ

23 EDINA KAJTAZOVIĆ

24 ALE MUSTEDANAGIĆ

25 NASER SARAJLIJA

26 AMELA PAJAZETOVIĆ

27 ASMIR ČERKEZ

28 JASMINKA PAJAZETOVIĆ

29 ELDIN MUHAREMOVIĆ

30 SENAD OGREŠEVIĆ

31 NAĐA ESKIĆ

32 LEJLA GALIJAŠEVIĆ

33 DENIS OSMANKIĆ

00877 NAŠA STRANKA

1 AMIR PURIĆ

2 SELMA KENDIĆ

3 ZLATKO PAJAZETOVIĆ

4 MELISA ŠABIĆ

5 ALMIR IMŠIROVIĆ

6 ASIMA RIZVIĆ

7 DINO NUHIĆ

8 ANEL PAJIĆ

9 ALDIJANA PURIĆ-KESEROVIĆ

10 ALMIR GALIJAŠEVIĆ

11 EMINA KRUPIĆ

12 JASMIN SAKIĆ

13 AZRA GRAHOVIĆ

14 ŠABAN ZARIFOVIĆ

15 DARIO KAJDIĆ

16 RUBIJA PEHLIĆ

17 MAID KESEROVIĆ

18 LEJLA PURIĆ

19 HARIS SARAJLIJA

20 IZET PONJEVIĆ

21 ANIDA BRKIĆ

22 RASIM PAJAZETOVIĆ

23 ARIFA KAJTAZOVIĆ

24 AKIR ŽALIĆ

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

1 BISENIJA MUŠEDINOVIĆ

2 ASIM VELADŽIĆ

3 RASIM KESEROVIĆ

4 SEMRA OKANOVIĆ

5 ĆAMIL ČUTURIĆ

6 SELMA DŽANIĆ

7 FERID SARAJLIJA

8 ALE HUŠIDIĆ

9 MIRELA SALKIĆ

10 ADIS DŽAFEROVIĆ

11 MATILDA BAŠIĆ

12 NEDŽAD ZAHIROVIĆ

13 SEDINA ČUTURIĆ

14 TEUFIK ŽALIĆ

15 SAKIB SELIMOVIĆ

16 ELVIRA MUSTEDANAGIĆ

17 ADNAN SEFIĆ

18 ARIFA MAŠINOVIĆ

19 NISVET KEKIĆ

20 ELMIR KENDIĆ

21 HASNIJA SEFIĆ

22 ALMIR KESEROVIĆ

23 ŠEJLA ČAUŠEVIĆ

24 KASIM BEHRIĆ

25 ADMIR GRAHOVIĆ

26 AMELISA ŠUVIĆ

27 DŽENAJL HODŽIĆ

28 SELVEDINA MAHALBAŠIĆ-ČOVIĆ

29 JAHJA ĆEHIĆ

30 AMIR MURGIĆ

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

1 FUAD SULEJMANAGIĆ

2 RAMIZA ABDIĆ

3 SANDIN BAJRIĆ

4 NISVETA HODŽIĆ

5 ADIL HAMZIĆ

6 EDINA DIZDAREVIĆ

7 MUAMER HADŽIĆ

8 IZET HODŽIĆ

9 SAMRA ALIBEGIĆ

10 FATMIR MURATOVIĆ

11 UMIJA ČARKADŽIĆ

12 ELVIS KASUMOVIĆ

13 AMRA SULEJMANAGIĆ

14 SALIH MILJKOVIĆ

15 IZET ĆUFUROVIĆ

16 AZRA ŠETKIĆ-HODŽIĆ

17 RIFET BABIĆ

18 EMRA ALIBAŠIĆ

02462 REFIKA PURIĆ- NEZAVISNI KANDIDAT

00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH DNZ BIH – KRAJIŠKA STRANKA

1 ADMIL MULALIĆ

2 ESMA MAŠINOVIĆ-GJOCAJ

3 DINKO LJUBIJANKIĆ

4 IBRAHIM NIZANDŽIĆ

5 ZAHIDA SADIKOVIĆ

6 ADIS RIZVIĆ

7 ERMIN SMLATIĆ

8 ALMA BEKANOVIĆ

9 SANDRA MILJKOVIĆ

10 ARIF ŠAKANOVIĆ

11 EMINA ČAUŠEVIĆ

12 SEMIR ŠOMIĆ

13 ŠEMSA ČAUŠEVIĆ

14 SULJO ŠAKANOVIĆ

15 ZLATKO DIZDAREVIĆ

16 ASIMA GRAHOVIĆ

17 MERIS MISKIĆ

18 SUADA DELANOVIĆ

19 ADEMIR MILJKOVIĆ

20 RIFAT DOLIĆ

21 RENAJLA ŠABIĆ

22 HAŠIM MUSTEDANAGIĆ

23 AJIŠA SULEJMANAGIĆ

24 MEHMED OKIĆ

25 HASAN MUJAKIĆ

26 FATIMA HUSIĆ

27 SEJFO MUSTAFIĆ

28 LEJLA HADŽIĆ

29 ZUMRET BRKIĆ

30 HUSEIN HADŽIĆ

31 SANELA HASANBAŠIĆ

02317 NAROD I PRAVDA

1 MIRSAD DIZDAREVIĆ

2 AZRA KEKIĆ

3 ZUMRET MELKIĆ

4 ALDIN HRNČIĆ

5 DEVLETA KLIPIĆ

6 ZUHDIJA MILJKOVIĆ

7 JASMINKA HADŽIĆ

8 NEDŽAD NADAREVIĆ

9 ARIJANA SULJANOVIĆ

10 MUSTAFA HODŽIĆ

11 ASIMA HIRKIĆ

12 AGAN KEKIĆ

13 SELMA ĆERIMOVIĆ

14 ARNEL ESMEROVIĆ

15 HARIS MEDIĆ

16 DŽENANA DIZDAREVIĆ

17 HASAN ĆERIMOVIĆ

18 MIRSADA KEKIĆ

19 EDIN HADŽIĆ

20 SENAD BAJRAMOVIĆ

21 ZEKIRA JAŠIĆ

22 FIKRET (IBRAHIM) KARAJIĆ

23 JASMINKA ŠKLOČIĆ

24 ISVET SABLJAKOVIĆ

25 AMIR ĆUFUROVIĆ

Vezane vijesti: