Zahvaljujući našoj priči, za probleme Adema Brkića se zainteresiralo i Federalno ministarstvo poljoprivrede

Nakon našeg nedavnog teksta o farmi krava Adema Brkića iz velikokladuškog naselja Gradina, za priču se zainteresirao i federalni ministar poljoprivrede Šemsudin Dedić, koji je u Gradinu u ime ministarstva uputio savjetnika Husniju Kudića. Ovo je urađeno sa ciljem da se na licu mjesta vide problemi sa kojima se Adem susreće, kao i mogućnosti za pomoć ovom uzornom poljoprivredniku. Tokom same posjete, Brkić je savjetnika Kudića upoznao sa kapacitetima farme, problemima sa kojima se susreće i planovima kad je u pitanju sama proizvodnja mlijeka. Zbog neizvjesnosti i sve teže situacije, Adem je rekao da čak razmišlja i da zatvori farmu a da pedesetak grla proda.


Prilikom ove posjete, koja je iznenadila i samog Adema, razgovaralo se o mogućnostima pronalaska povoljnih kreditnih linija koji bi omogućili Ademu izgradnju velikog i uslovnog objekta u kojem bi bila smještena sva stočna grla.
“Za izgradnju samog objekta posjedujem gotovo svu urbanističko-građevinsku dokumentaciju, potrebna mi je povoljna kreditna linija, a ako bi dobio kredit povećao bi kapacitet farme na 100 grla, a samim tim bi zaposlio još nekoliko radnika”, rekao nam je Adem.
Prilikom razgovora sa Brkićem, savjetnik Kudić je ponudio svu potrebnu pomoć kao i konkretne savjete kada je u pitanju ovaj poljoprivredni proizvođač koji tokom godine proizvede oko 250 000 mlijeka. Na kraju posjete dogovoreno je da se Adem za sve dodatne informacije obrati ministarstvu koje će, kako je istakao Kudić, dati sve potrebne informacije vezane za poticaje, kao i apliciranja za projekte iz oblasti poljoprivrede.


Nadamo se da će ova novinarska priča doprinijeti izgradnji novog objekta za farmu Brkić, samim tim i povećanju proizvodnje mlijeka na godišnjem nivou.


Nejra Mustedanagić Ljubijankić/Trend radio

Vezane vijesti: