Ankara poslala 500.000 setova za testiranje u Washington