Ambasadori PIC-a odbacuju zaključke Narodne skupštine RS