Apel građanima da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom