Džaferović: 9. januar je datum kada je započelo sve zlo u Bosni i Hercegovini