Džaferović: Nastaviću da se borim za BiH, bez obzira na propagandni udar iz Srbije