Elektroprivreda BiH dala saglasnost za povećanje plate rudarima