Karantin u Bosanskoj Gradišci od danas u funkciji, postavljeni šatori i u Brčkom