Njemačka ambasada u Sarajevu počela s izdavanjem viza